Porno Verhalen!

Laatste update was op donderdag 24 juli 2014
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Leuke Sexdates! Moeders zoeken mannen voor sexavontuurtje!
Leuke Sexdates! Moeders zoeken mannen voor sexavontuurtje!

Vind PornoVerhalen leuk op Facebook! Vind ons leuk op Facebook
Dagelijkse Updates
Volg Porno Verhalen op Twitter Volg Porno Verhalen op Twitter
Laatste Sexverhalen
Zoeken naar Pornoverhalen!
Zoeken naar PornoverhalenMoslim Sexdating! Afspreken met mooie Marokkaanse en Turkse vrouwen.

Vergroot je Borsten op natuurlijke manier!

Hoe groot is die van jou?

Vind Jouw Sexdate! Spreek wat af! Wedden, dat je vanavond gaat neuken!

FUK YOU!

Met stip op nummer 1 de Magic Wand, gekozen door 70% van alle vrouwen! Nu tekoop bij DildoTop10.nl

Alleenstaande Wendy zoekt man met stevige paal!

WIN! Meer Geld op onze Gokkasten!

Vind Vriendschap leuke spontane meiden zoeken een lieve man of jongen.

Escortmeiden voor het uitkiezen!

Alleenstaande Linda zoekt vent die wil knallen!


Nashida 23 jaar
Vrolijk Marokkaans meisje wil leuke jongens en mannen leren kennen!
Ik wil graag leuke jongens, mannen ontmoeten en leren kennen. Lijkt me leuk om samen een keer naar de bioscoop te gaan of op terrasje wat te gaan drinken.

Geil triootje met een transsexueel

Categorie: transsexueel   Toegevoegd op dinsdag 22 juli 2014 04:50 door senseualgirl.
Nieuw Pornoverhaal!
Herman en ik zaten op een terrasje en we genoten van het mooie weer onder het genot van een drankje. We keken naar het winkelende publiek en observeerden onder het geven van commentaar de voorbijgangers. Plotseling liep een te gekke meid heupwiegend voorbij en Herman en ik keken haar met open mond na. Ze had onwaarschijnlijk lange benen, maar was net iets te opzichtig opgemaakt. Ik wist niet wat ik ervan moest denken, maar ze had alles waar...meer lezen »»

Ik ben voor het eerst vreemd gegaan

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op dinsdag 22 juli 2014 04:37 door rollercoaster.
Nieuw Pornoverhaal!
Vrijdagavond 11 juli 2014 had ik afgesproken met mijn vriendin Jolanda (32) om weer eens gezellig bij te praten in een grandcafι bij ons in de stad. Door onze volle agenda ’s en Jolanda ’s drukke gezin met twee jonge kinderen van 7 en 4 jaar, hadden wij elkaar al even niet gesproken of gezien. Haar man paste op de kids, wij gingen er een gezellige avond van maken. Ik ben ook getrouwd, mijn man (33) is een week op reis voor zijn werk, hij...meer lezen »»

Een biseksueel triootje

Categorie: bisex   Toegevoegd op dinsdag 22 juli 2014 04:10 door bekkie21.
Nieuw Pornoverhaal!
Door een stralende zon die op mijn gordijnen schijnen word ik (Niels) lekker wakker. Kijk op mijn wekker en zie dat het half zeven is tijd om op te staan. Voor is dit uitslapen want doordeweeks sta ik altijd tegen half vijf op. Vandaag is het zaterdag heb lekker weekend sta rustig op trek wat kleren aan. Loop naar beneden ga eerst rustig ontbijten daarna een sigaretje en een sterk kop koffie met veel melk en drie klontjes suiker. Terwijl...meer lezen »»

Dus je hebt al met 5 jongens geneukt

Categorie: tieners   Toegevoegd op dinsdag 22 juli 2014 03:58 door evatje88.
Nieuw Pornoverhaal!
Hallo mijn naam is Dorien en ik ben 23 jaar oud. Ik ben biseksueel en denk nog vaak terug aan mijn eerste ervaring met een meisje, inmiddels zo’n 6 jaar geleden. Omdat ik iedere keer weer geil wordt als ik eraan terug denk, heb ik besloten het verhaal een keer op te schrijven. Ik hoop dat het voor jullie ook geil is om te lezen. Ik was vrij jong toen ik mijn seksualiteit begon te ontdekken en mijn interesse groeide snel. In het begin was...meer lezen »»

Qua leeftijd had ik zijn moeder kunnen zijn

Categorie: interracial   Toegevoegd op dinsdag 22 juli 2014 03:49 door mooilekkerwijf.
Nieuw Pornoverhaal!
Twee maanden geleden gaf ik Winston (17) zijn eerste rijles, sinds de nieuwe verkeerswet krijg ik steeds vaker 16 - 17 jarige leerlingen voor praktijkrijles in mijn rijschool, maar Winston was anders. Een donkere mooi jongen van Surinaamse afkomst, met al een volwassen fysieke uitstraling. In de eerste les viel het mij al gelijk op dat hij rijervaring had, toen ik daar naar vroeg vertelde hij dat zijn vader hem al vanaf zijn 14 jaar in zijn...meer lezen »»

Seksueel gestraft door Turkse baas

Categorie: moslimseks   Toegevoegd op donderdag 17 juli 2014 04:18 door haidera.
Seksueel gestraft door Turkse baas - Pornoverhalen!
Sasha stond met een rood gebogen hoofd in haar baas zijn kantoor. Haar baas was van Turkse afkomst en altijd super streng. Ze werkte al 8 jaar bij de supermarkt, maar dit had ze nog nooit meegemaakt. Al die jaren zonder problemen gewerkt en nu dit! Ze slikte, tranen stonden in haar ogen. “Weet je dat dit diefstal is” bulderde haar Turkse baas.” En diefstal leid tot ontslag; dat weet je toch Sasha”? Sasha knikte. ze wist niet wat ze hoorde....meer lezen »»

Dochter is uitleen hoertje van haar vader

Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 17 juli 2014 04:09 door kleineengel.
Dochter is uitleen hoertje van haar vader - Pornoverhalen!
Saskia had best wel een goede band met haar vader, beter dan met haar moeder, maar haar vader had rare neigingen en zij kon er geen weerstand tegen bieden. Saskia was seksueel onderdanig en daar maakte hij misbruik van, ten zijner glorie en ik kan en mag alles gevoel. Zij had vaak ruzie met haar moeder, waardoor de moeder haar eigenlijk zelf in de armen van papa dreef, niet dat zij een seks relatie met haar vader had hoor! Saskia, niet al...meer lezen »»

Mijn vrouw geneukt voor mijn ogen

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op donderdag 17 juli 2014 04:03 door blondfroukje.
Mijn vrouw geneukt voor mijn ogen - Pornoverhalen!
Even voorstellen, ik ben Wytse 43 jaar en al heel lang getrouwd met Edith. Edith is een jaartje jonger als ik, maar ziet er fantastisch uit en wordt vaak jonger geschat dan de 42 jaar die ze net is. Ons seksleven is top, en we ontwikkelen ons nog op elk vlak. Je kunt dus rustig zeggen, onze relatie is geweldig. Ook kunnen we makkelijk praten over seks en over de dingen die we fantaseren, zonder dat dit nou echt werkelijkheid hoeft te worden....meer lezen »»

Geneukt worden door een geile neger

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op vrijdag 11 juli 2014 06:16 door blondfroukje.
Geneukt worden door een geile neger - Pornoverhalen!
's Middags hadden ze een beetje in de stad rondgekeken waar het motel geboekt was. Een mooie tentoonstelling bezocht en wat winkels bekeken maar gaandeweg liep de spanning op. We hadden er niet meer over gepraat, het onderwerp vermeden. Even, toen we langs een sexshop liepen en even bleven staan. ‘Vanavond…’ fluisterde ik. Maar je gaf een wat afwerend antwoord. Hoe vaak had ik het niet geopperd? Eerst als een half serieuze grap. Tijdens...meer lezen »»

Mijn vrouw door vreemden laten neuken

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op vrijdag 11 juli 2014 06:08 door mooilekkerwijf.
Mijn vrouw door vreemden laten neuken - Pornoverhalen!
Sommigen onder U zullen denken dat wij een raar stel zijn, maar wij zijn al meer dan 10 jaar gelukkig samen en het einde is nog niet in zicht. Ik hou ervan, in tegenstelling tot de meeste mannen, dat ze zich door andere, vreemde mannen, die we nog nooit ontmoet hebben, laat neuken. Meestal gebeurd dat op onverwachte momenten, soms een paar weken of een maand niets en dan, in een cafι op een terras of op gelijk welke openbare plaats zit er...meer lezen »»

Drie mannen voor mij

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op vrijdag 11 juli 2014 06:01 door mooilekkerwijf.
Drie mannen voor mij - Pornoverhalen!
Het is donderdagavond, ik ben me aan het klaarmaken voor vanavond. Heerlijk gedoucht, alles netjes geschoren. Nou ja, bijna alles. Voor de verandering heb ik een klein streepje op mijn kut laten staan. Vanavond spreken we weer af. Doordeweeks hebben we daar meestal geen tijd voor, maar nu kon ik echt niet langer wachten. En jij blijkbaar ook niet. Mijn nieuwe rokje gaat aan en een eenvoudig zwart shirtje erop, het is toch snel genoeg weer...meer lezen »»

Vakantiewerk met twee Poolse vrouwen

Categorie: rijpewijven   Toegevoegd op vrijdag 11 juli 2014 05:44 door Miranda1.
Vakantiewerk met twee Poolse vrouwen - Pornoverhalen!
“Goedemorgen lieve zoon (Sandro)” klinkt eruit mijn moeders mond als ik de keuken binnenloop. “Goedemorgen mam” antwoord ik terug naar haar. “Zo, ben je er klaar voor, om te beginnen met werken in de broodjesfabriek?” vraagt mama lief aan mij. “Ja, hoor ben er helemaal klaar voor mijn vakantiebaan bij de broodjesfabriek” antwoord ik. Ga dan aan de keukentafel zitten en begin met mijn ontbijt. Mama is zo aardig dat zij al voor mij mijn lunch...meer lezen »»

Vijf negers zouden over haar heen gaan

Categorie: verkrachting   Toegevoegd op vrijdag 11 juli 2014 05:34 door BambiGreenEyes.
Vijf negers zouden over haar heen gaan - Pornoverhalen!
Manuela H, rijd al jaren paard, ze wint ook heel vaak, de langharige blondine, strak in haar rijbroek, heeft ze echter ook veel bekijks van mannen, het viel de mannen op dat ze een stevig kontje had, een geil lijf, leuk koppie en dat menigeen foute gedachten kreeg bij de zestien jarige en graag met haar in de vroege ochtend, wakker wilde worden en een beschuitje eten. Haar rijkleding verborg haar mooie lichaam, maar een kenner schatte haar...meer lezen »»

De grote onbekende

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op maandag 7 juli 2014 08:25 door missdaisy.
De grote onbekende - Pornoverhalen!
Bijna half twee, volgens de wekker. Ellen draait zich nog maar eens om. Ze is al ruim anderhalf uur geleden naar bed gegaan, maar ze komt niet in slaap. En dat heeft maar ιιn oorzaak: ze is geil. Ze heeft al drie keer op het punt gestaan om haar trilvriend te pakken, maar ze heeft veel meer zin in een echte lul. En die kan elk moment thuiskomen. Blijkbaar is het een gezellig personeelsfeestje, want ze heeft hem al drie keer een WhatsApp...meer lezen »»

Poker gespeeld en ik heb verloren

Categorie: amateurs   Toegevoegd op maandag 7 juli 2014 08:19 door evatje88.
Poker gespeeld en ik heb verloren - Pornoverhalen!
Naakt staat ze aan de tafel, haar ogen spugen vuur. Haar kaarten liggen voor haar op tafel en ze kijkt vol ongeloof naar de overkant, hoe kan dat, ze heeft verloren, en in de pot liggen een aantal briefjes en al haar kleren. Het was die vrijdagavond zo onschuldig begonnen, gewoon gezellig kaarten met een paar vrienden. We hadden afgesproken dat we niet meer dan 50 euro mochten gebruiken omdat anders een van ons te veel zou kunnen verliezen...meer lezen »»

Ik zit liever in een vrouwenkont

Categorie: anaal   Toegevoegd op maandag 7 juli 2014 06:47 door missdaisy.
Ik zit liever in een vrouwenkont - Pornoverhalen!
Ze hadden elkaar al een tijdje niet meer gezien, maar nu ontmoette hij haar toevallig bij het boodschappen doen. “Komen jullie binnenkort nog weer eens langs?”, vroeg ze. “Graag”, zei hij, “het is al weer een paar weken gelden, he. We hebben het ook zo druk. Ik zal met Eva overleggen, dat we deze week nog wat organiseren. Goed?”. Angela knikte. “Prima”, zei ze, “ik zal het Frans ook vertellen. Bel maar even als je weet hoe en wat. Ik moet...meer lezen »»

Ik was een nette vrouw

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op maandag 7 juli 2014 06:36 door mooilekkerwijf.
Ik was een nette vrouw - Pornoverhalen!
Ik ben altijd wat je noemt een “nette” vrouw geweest. Opgevoed door mijn ouders dat je “het” alleen deed met de man waar je uw leven mee deelde. Eigenlijk beviel me dat wel, dacht ik. Netjes getrouwd, 2 kinderen, gingen we (ik ben nu 32 jaar) afgelopen juni op vakantie naar Zuid Frankrijk. We hadden een bungalow gehuurd op een klein park vlak aan de kust. Al in de eerste week moest mijn man voor een paar dagen voor zaken door naar Spanje....meer lezen »»

Mijn preutse vrouw in sexbios

Categorie: gangbang   Toegevoegd op maandag 7 juli 2014 06:25 door evatje88.
Mijn preutse vrouw in sexbios - Pornoverhalen!
Toevallig moesten we op kerstdag naar een feestje bij vrienden in St Niklaas, om welke reden dan ook was er een communicatiefout opgetreden en stonden we daar ‘s middags aan de deur terwijl we pas ‘s avonds verwacht werden. Anja in een mooie dunne feestjurk. Haar zware borsten stonden er fier in. Om de tijd te doden zijn we wat gaan rondrijden en “toevallig” in Hulst terecht gekomen. Wat gegeten, lekker wijntje gedronken, nog een glaasje...meer lezen »»

Een neger met een flinke lul

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op zaterdag 5 juli 2014 14:35 door kleineengel.
Een neger met een flinke lul - Pornoverhalen!
Mijn vriend had al heel lang een wens om mij eens te filmen terwijl ik geneukt zou worden door een ander, iets wat hij graag eens wilde zien. Ik heb lang rond gelopen met de gedachte of ik dit wel leuk zou vinden. Na lang er over na gedacht te hebben en na een leuke avond met een dildo, mijn vriend moest werken en ik was botergeil. Lag ik terwijl ik een donkere dildo in mijn natte kutje liet glijden te denken hoe het zou zijn als ik lekkere...meer lezen »»

Mijn fantasie om een man te pijpen

Categorie: trio   Toegevoegd op zaterdag 5 juli 2014 14:31 door bekkie21.
Mijn fantasie om een man te pijpen - Pornoverhalen!
Op een zaterdag avond zijn Silvia en ik naar onze favoriete kroeg gegaan alwaar wij een ontzettend gezellige avond hebben gehad. Vele uren en biertjes later, het moet ongeveer 2.30 uur zijn geweest, zijn we hier weggegaan om weer naar huis te gaan. De hele avond hebben we flink gedanst waarbij we elkaar flink hebben lopen opgeilen. Eenmaal buiten lopen we gezamenlijk richting onze auto maar door onze geile bui kunnen we niet echt van elkaar...meer lezen »»

Laatste update was op donderdag 24 juli 2014
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Botergeile meiden zoeken een sexdate voor vanavond! Meld je eigen aan en lig vanavond nog te neuken!
Botergeile meiden zoeken een sexdate voor vanavond! Meld je eigen aan en lig vanavond nog te neuken!