Porno Verhalen!

Laatste update was op zondag 29 november 2015
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Vind Vriendschap leuke spontane meiden zoeken een lieve man of jongen.
Vind Vriendschap leuke spontane meiden zoeken een lieve man of jongen.

Vind PornoVerhalen leuk op Facebook! Vind ons leuk op Facebook
Dagelijkse Updates
Volg Porno Verhalen op Twitter Volg Porno Verhalen op Twitter
Laatste Sexverhalen
Zoeken naar Pornoverhalen!
Zoeken naar Pornoverhalen

Heb jij geile
seksavonturen beleeft?

Stuur ze op naar Pornoverhalen!
Moeders uit de buurt hebben seks nodig!

Deze getrouwde dames zoeken een seksdate!

Moslim Meiden Zoeken een Sexdate!

Schrijf je in en Flirt gratis!

Social Netwerk voor 50+

Vrouwen die vreemd willen gaan!

Voordat je gaat rukken, kijk eerst hier!

Vrouwen op zoek naar snelle seks!

Koop een echte Neukmachine voor je vrouw!

Je hebt een  bericht (1) ontvangen!

PASOP! Naaktfotos van je buurmeisje!


Nashida 23 jaar
Vrolijk Marokkaans meisje wil leuke jongens en mannen leren kennen!
Ik wil graag leuke jongens, mannen ontmoeten en leren kennen. Lijkt me leuk om samen een keer naar de bioscoop te gaan of op terrasje wat te gaan drinken.

Neuken op de afdeling interne geneeskunde

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op maandag 2 november 2015 door Dr.Laurens.
Nieuw Pornoverhaal!
"En na de overdracht verdelen we de patiλnten"," aangezien jij nieuw bent op deze afdeling mag je vandaag meelopen met Sandra". Het was mijn eerste dag op de afdeling interne geneeskunde en nefrologie en de sfeer was hιιl anders dan ik gewend was op kindergeneeskunde. Het leek mij een heel hecht team maar hoe hecht, daar had ik op mijn eerste dag nog geen idee van. De ploeg die nu werkte was in elk geval jong en toen ik een paar uur geleden...meer lezen »»

Ik laat me neuken door wildvreemde kerel

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op zaterdag 11 april 2015 door GeileLoes.
Ik laat me neuken door wildvreemde kerel - Pornoverhalen!
Hetgeen ik hieronder beschrijf doe ik met medeweten van mijn man, wij zijn Frits en Nicole, 53 en 50 jaar oud, zien er nog goed en verzorgd uit. We hebben inmiddels een huwelijk van ruim twintig jaar achter de rug, en nog zeer tevreden met elkaar. Wat de seks betreft is het nog helemaal goed. Graag kleed ik mij vrouwelijk en hou van moderne en ook wel een beetje kleurige en vrolijke kleding, mijn man vind dat ook mooi, en heeft graag dat...meer lezen »»

Vijf grote zwarte negerlullen voor mijn vrouw

Categorie: interracial   Toegevoegd op zaterdag 11 april 2015 door LaurensX.
Vijf grote zwarte negerlullen voor mijn vrouw - Pornoverhalen!
Waarom weet ik niet, maar op een dag besloot ik een verborgen camera in onze slaapkamer te monteren. Mijn vrouw Suzan wist hier uiteraard niets van. De camera had ik aangesloten op mijn pc, die alleen beelden zou registeren als er iemand in de slaapkamer aanwezig zou zijn. Na dit uitvoerig getest te hebben, was ik in spanning wat er opgenomen zou worden. Over mijn seksleven had ik niks te klagen. Maar ik was benieuwd of mijn vrouw de dildo’s...meer lezen »»

Trio met mijn vrouw en oude kameraad

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op zaterdag 11 april 2015 door Eric.
Trio met mijn vrouw en oude kameraad - Pornoverhalen!
Het was op een zaterdag ergens in maart dat ik mijn vriendin Jolanda vertelde dat een oude kameraad (Leo) van mij die avond op bezoek zou komen om weer eens wat bij te praten. We hadden elkaar al bijna anderhalf jaar niet meer gezien. Leo en Jolanda kende elkaar al wel, omdat Leo al mijn kameraad was toen ik Jolanda leerde kennen een jaar of vijf geleden. Toen we vroeger met elkaar gingen stappen, Jolanda en ik en Leo met zijn vriendin,...meer lezen »»

Hoe ik een cuckoldress ben geworden

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op dinsdag 10 maart 2015 door Rukker69.
Hoe ik een cuckoldress ben geworden - Pornoverhalen!
Mijn naam is Lydia en ik zou je veel verhalen kunnen vertellen over de fantasieλn van mijn man. Ik ben 45 jaren oud en weeg 58 kilo. Mijn man heeft mij vanaf onze eerste ontmoeting, toen ik nog 20 jaar was gezegd dat ik een lopende natte droom ben en dat vind hij nog steeds. Hij zei altijd dat als ik een ruimte binnen zou lopen in mijn korte rokje alle aanwezige mannen terstond een stijve lul zouden krijgen. Ik lachte daar dan om en besteedde...meer lezen »»

Mijn vrouw word geneukt door enorme neger

Categorie: interracial   Toegevoegd op dinsdag 10 maart 2015 door LaurensX.
Mijn vrouw word geneukt door enorme neger - Pornoverhalen!
Het begon enkele maanden nadat mijn vrouw Karen en ik waren getrouwd. We waren bij een discotheek aan het dansen en Karen zag een donkere man regelmatig naar ons kijken. Ze is altijd zeer sexy gekleed en die avond droeg ze een kort zwart jurkje die zeer laag was uitgesneden ze pronkte met haar stevige borsten en haar hoge naaldhakken maakten haar benen prachtig lang en goed gevormd.Die nacht toen we lagen te neuken begon ze me te vertellen...meer lezen »»

Groep vreemde mannen neuken mijn vrouw

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op dinsdag 10 maart 2015 door CuckoldA.
Groep vreemde mannen neuken mijn vrouw - Pornoverhalen!
Ik had altijd al een fantasie gehad om mijn vrouw Marianne door een groep mannen te laten gebruiken. Het werd bijna een obsessie voor me. Een tijdje geleden deden we tijdens het neuken een rollenspel met deze fantasie. En ik merkte dat ze het geil en spannend vond om te doen. Maar ze zei ook dat ze dit niet in het echt zou durven. Het plan om dit toch werkelijkheid te laten worden kwam toen ik met David aan het chatten was in een online...meer lezen »»

Ik word geneukt door drie mannen

Categorie: gangbang   Toegevoegd op dinsdag 10 maart 2015 door CeesH.
Ik word geneukt door drie mannen - Pornoverhalen!
Het was een vrijdagavond. Mijn vriend had een afspraak met een paar vrienden en ging naar zijn stamkroeg. Toen hij wegging kuste hij me heftig, "maak je je nog even lekker en mooi voor me schat? Ik ben om een uurtje of twaalf thuis." Hij trok me even stevig tegen zich aan en ik kon voelen dat hij al flink opgewonden was. "Ja lekker ding, denk er de hele avond maar aan dat ik geil en leuk aangekleed op je zit te wachten vanavond" grinnikte...meer lezen »»

Hoe mijn stiefzoon mijn minnaar wordt DEEL2

Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 27 februari 2015 door Mirjam77.
Hoe mijn stiefzoon mijn minnaar wordt DEEL2 - Pornoverhalen!
DEEL 2 - "Zal ik jou dan eerst maar een keer lekker klaar likken, geil stief moedertje ?" geeft hij aan, mijn schouderbandjes doet hij omlaag, en ook het bovenstukje van mijn jurkje, zodat mijn tieten nu bloot zijn, terwijl we even lekker tongen kneed hij ze heerlijk. Dan kom ik onderuit hangend op de bank te zitten, mijn benen doet hij wijd en heerlijk gaat hij mijn geile kut verwennen. Met mijn handen trek ik mijn kut open, zodat mijn...meer lezen »»

Hoe mijn stiefzoon mijn minnaar wordt DEEL1

Categorie: incest   Toegevoegd op zondag 15 februari 2015 door Mirjam77.
Hoe mijn stiefzoon mijn minnaar wordt DEEL1 - Pornoverhalen!
DEEL 1 - Het "voorval" waar ik u hier deelgenoot van maak speelde zich af augustus vorig jaar, gewoon hier thuis. Daar erotiek en seks een belangrijke plaats in mij en in mijn relatie inneemt, wordt er bij ons thuis redelijk openlijk over gepraat, maar het is makkelijker als ik eerst even vermeld wie we zijn.

Mijn naam is Mirjam, 38 jaar ben ik, zie er goed uit, redelijk slank, door de zon een mooi bruin kleurtje, half lang...meer lezen »»

Mijn geile Marokkaanse buurmeisje DEEL3

Categorie: moslimseks   Toegevoegd op zondag 15 februari 2015 door GeileB.
Mijn geile Marokkaanse buurmeisje DEEL3 - Pornoverhalen!
DEEL 3 - Ik heb via whatsapp contact gehad met Fatima. Het kostte me wat moeite om haar zover te krijgen, maar uiteindelijk heeft ze toegestemd om op woensdagavond langs te komen. In eerste instantie om mij en mijn vrienden van hapjes en drankjes te voorzien, maar ze snapt ook best wat er daarna zal gaan gebeuren. Ik heb mijn vrienden verteld dat ik een verrassing voor ze heb, maar verder niets. Voor Fatima heb ik bij de sexshop in de stad...meer lezen »»

Dat ziet er lekker uit buurvrouw

Categorie: bisex   Toegevoegd op vrijdag 13 februari 2015 door LaurensX.
Dat ziet er lekker uit buurvrouw - Pornoverhalen!
Vandaag was het weer zo ver. Normaal ga ik naar mijn vriend toe, maar deze keer had ik hem bij mij uitgenodigd. Ik had me heerlijk voorbereid op zijn komst. Ik had vrij genomen deze dag omdat ik vind dat je dat gewoon eens moet doen. En dat kwam goed van pas. Eerst ben ik de stad in geweest om me helemaal in het nieuw te steken. Zowel in lingerie als in sexy bovenkleding. Ik heb een mooi zwart corselet met jarretels gekocht. Daarbij een...meer lezen »»

Mijn geile Marokkaanse buurmeisje DEEL2

Categorie: moslimseks   Toegevoegd op vrijdag 13 februari 2015 door GeileB.
Mijn geile Marokkaanse buurmeisje DEEL2 - Pornoverhalen!
DEEL 2 - Ik werd zondag wakker met een stijve lul, denkend aan wat er die dag zou kunnen gaan gebeuren. Even had ik het gevoel dat ik droomde, zo’n lekkere meid die ook nog eens onderdanig was. Hier had ik al lang naar verlangd. Ik moest me inhouden om mezelf niet te gaan aftrekken, maar dat zou toch zonde zijn van mijn zaad, niet dan? Langzaam kroop de klok vooruit naar 14.00, het tijdstip waarop de moeder van Fatima het huis zou verlaten...meer lezen »»

Mijn vriendin heeft geneukt met mijn beste vriend

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op vrijdag 13 februari 2015 door Laurens.
Mijn vriendin heeft geneukt met mijn beste vriend - Pornoverhalen!
Mijn vrouw en ik waren slechts twee jaar getrouwd toen mijn beste vriend van de middelbare school, Marco, belde om te vragen of hij drie weken bij ons kon doorbrengen. Hij studeerde in Rotterdam en wilde naar huis komen om een aantal van zijn familieleden te bezoeken. Helaas had niemand een kamer voor hem en mijn vrouw en ik hadden een logeerkamer beschikbaar. We zijn beiden overeengekomen om Marco bij ons te laten blijven voor die drie...meer lezen »»

Mijn geile Marokkaanse buurmeisje DEEL1

Categorie: moslimseks   Toegevoegd op donderdag 22 januari 2015 door GeileB.
Mijn geile Marokkaanse buurmeisje DEEL1 - Pornoverhalen!
DEEL 1 - Bij mij in de straat woonde een Marokkaans gezin. Vriendelijke hardwerkende mensen. De man maakte lange dagen en was soms weken van huis, hij was vrachtwagenchauffeur. De vrouw, ik schat haar zo begin 40, knikte me altijd vriendelijk toe. Ze droeg een hoofddoek en had een mooi gezicht. Maar dan haar dochter: ze leek op haar moeder : grote sprekende ogen en ook een hoofddoek. Ik denk dat ze 19 of 20 jaar oud was. Maar waar de moeder...meer lezen »»

Ik neuk mijn moeder in haar kont

Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 22 januari 2015 door WimG.
Ik neuk mijn moeder in haar kont - Pornoverhalen!
Vrijdagavond buiten was het koud, binnen stond de kachel aan en ik lag op de bank. Mijn moeder was nog niet thuis, maar ze kon wel iedere moment thuis komen. Aangezien ze een drukke baan had en meestal moe was als ze thuis kwam dacht ik laat ik haar eens verrassen. Ik besloot de verlichting te dimmen. Bestelde chinees want koken kan ik niet. Na het huis een beetje opgeruimd te hebben ging ik weer zitten. De bel ging, dat was mijn moeder....meer lezen »»

Botergeil triootje met mijn geheime vriend

Categorie: trio   Toegevoegd op zondag 18 januari 2015 door Helga.
Botergeil triootje met mijn geheime vriend - Pornoverhalen!
Het is zaterdag, mijn vriend en ik zitten knus tegen elkaar op de bank. Zachtjes streelt hij mijn voeten en krabbelt door mijn haar. Op het moment dat hij zijn hand onder mijn blouse steekt gaat de telefoon. Als ik opneem, blijkt het een oud collega te zijn die even langs wil komen. “Hij belt je nog al eens”, zegt mijn vriend. “Jaloers?. Moet je niet zijn, het enige wat we met elkaar hebben zijn lange, geile gesprekken”, zeg ik plagerig....meer lezen »»

Ik laat me neuken door wildvreemde gozer

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op zaterdag 17 januari 2015 door LiaX.
Ik laat me neuken door wildvreemde gozer - Pornoverhalen!
Ik woon afgelegen, ben 42 jaar en getrouwd met een man die veel in het buitenland is. Ik houd van seks maar kom dat dus tekort. Ik heb wel een aantal ‘speeltjes’ maar dat haalt niet bij het echte werk. Maar af toe heb ik geluk en krijg ik onverwacht een lekkere beurt. Om ons huis is veel grond met de nodige bosschages. In de zomer is zonnen dan ook een van mijn favoriete bezigheden. In ieder geval topless, maar soms ook helemaal naakt,...meer lezen »»

Ik neuk de moeder van mijn schoolvriend

Categorie: incest   Toegevoegd op zaterdag 17 januari 2015 door Rukker69.
Ik neuk de moeder van mijn schoolvriend - Pornoverhalen!
Ik was amper zeventien jaar oud, en had een schoolvriendje, Martin genaamd. Hij woonde niet ver bij mij vandaan en had rijke ouders, maar ja, dat besefte je eigenlijk als broekie nog niet. Het gezin van Martin bestond uit zijn vader, midden vijftig, die directeur was van groot bedrijf in de randstad, en die voor zijn werk vaak van huis op reis was. Zijn moeder, een hele knappe vrouw om te zien, ook voor mij als zestien jarige, was veel jonger...meer lezen »»

Spanking op mijn eigen kutje

Categorie: spanking   Toegevoegd op zaterdag 17 januari 2015 door Saskia1961.
Spanking op mijn eigen kutje - Pornoverhalen!
Met een houdbaarheidsdatum van dertig jaar op mijn huwelijksakte is de sleur een beetje toegeslagen. We neuken nog wel, maar van enige regelmaat of wederzijdse spanning en verlangen is weinig sprake meer. Let wel, ik hou van mijn man, hij is lief, zorgt goed voor me, maar na dertig jaar huwelijk zijn er eigenlijk geen verrassingen meer. Ik ben nog nooit vreemd gegaan, heb ik ook geen behoefte toe, en ik ben ervan overtuigd dat Jeremy dat...meer lezen »»

Laatste update was op zondag 29 november 2015
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Botergeile meiden zoeken een sexdate voor vanavond! Meld je eigen aan en lig vanavond nog te neuken!
Botergeile meiden zoeken een sexdate voor vanavond! Meld je eigen aan en lig vanavond nog te neuken!