Porno Verhalen!

Laatste update was op dinsdag 30 september 2014
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Vind Vriendschap leuke spontane meiden zoeken een lieve man of jongen.
Vind Vriendschap leuke spontane meiden zoeken een lieve man of jongen.

Vind PornoVerhalen leuk op Facebook! Vind ons leuk op Facebook
Dagelijkse Updates
Volg Porno Verhalen op Twitter Volg Porno Verhalen op Twitter
Laatste Sexverhalen
Zoeken naar Pornoverhalen!
Zoeken naar Pornoverhalen

Heb jij geile
seksavonturen beleeft?

Stuur ze op naar Pornoverhalen!
Moslim Sexdates! Zoek contact met Marokkaanse en Turkse sletjes.

Alleenstaande Saskia zoekt jongen voor blind-date!

Je wilt een goed figuur en daar horen ook grote stevige borsten bij.

Vind Jouw Sexdate! Spreek wat af! Wedden, dat je vanavond gaat neuken!

LIVE! Chatten met geile meiden!

Hoe groot is die van jou?

Alleenstaande Wendy zoekt man met stevige paal!

Met stip op nummer 1 de Magic Wand, gekozen door 70% van alle vrouwen! Nu tekoop bij DildoTop10.nl

Vind Vriendschap leuke spontane meiden zoeken een lieve man of jongen.

Alleenstaande Tessa wil geile seksavond!

Alleenstaande Kelly zoekt man voor parenclub!


Azzah 29 jaar
Turks feestbeest zoekt geile, potente heren voor bezoek aan parenclub.
Welke potente dekhengst wil samen met mij "een Turks feestbeest van 29 jaar" een parenclub bezoeken. Om er een supergeile avond van te maken. Liefhebbers?

Moniek een onverzadigbare slet DEEL 1

Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 24 september 2014 11:06 door MoniekVerbeek42.
Nieuw Pornoverhaal!
DEEL 1 - Ik ben Moniek 42 jaar. Ik kan wel zeggen dat ik een aan seksverslaafde zaadslet ben. Seks in al zijn vormen is mijn lust en mijn leven. U zult zich afvragen hoe dat zo gekomen is. Ik zal stapje voor stapje deze sluier van mijn turbulente seksleven voor u oplichten. Als kind ben ik opgegroeid in een vrij, seksueel ongeremd gezin. Mijn ouders leefden volgens de vrije moraal van de seksuele revolutie uit de jaren 60 en 70. Voor hen...meer lezen »»

Gewoon ordinaire super geile seks

Categorie: monsterlul   Toegevoegd op maandag 22 september 2014 01:55 door mooilekkerwijf.
Gewoon ordinaire super geile seks - Pornoverhalen!
Mijn verkering was net uit en ik werd heen en weer geslingerd tussen verdriet en bevrijding. Naast dat ik een behoorlijk onbevredigende seksleven achter mij liet groeide er ook een groot verlangen in mij. Ik droomde ervan, kon niet ophouden met fantaseren erover en broeide letterlijk op m’n geheim. Het verlangen werd steeds heftiger en groter, ik wilde zoo graag eens met een meisje vrijen. In mijn jongere jaren had ik al het een en ander...meer lezen »»

Vreemd zaad uit haar kutje likken

Categorie: creampie   Toegevoegd op maandag 22 september 2014 01:48 door Tattooo.
Vreemd zaad uit haar kutje likken - Pornoverhalen!
Dit gaat over de eerste keer dat ik het sperma van een andere man uit de kut van mijn vrouw likte. Het gebeurde een paar jaar geleden. Het was een normale vrijdagavond en mijn vrouw had zin om uit te gaan naar een bar, alleen ik moest aan het werk die zaterdagochtend. Ik bleef dus thuis kijken naar de televisie samen met de kinderen tot het bedtijd voor hun was. En zoals gewoonlijk elke avond als ze uit gaat, ga ik alleen naar bed en blijf...meer lezen »»

Een stiekeme date in de bosjes

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op maandag 22 september 2014 01:37 door rollercoaster.
Een stiekeme date in de bosjes - Pornoverhalen!
Regelmatig lezen mijn vrouw en ik de verhalen op seksverhalen.org en het geilt ons altijd erg op. Meestal print ik wat verhaaltjes uit die we dan op bed lezen en binnen no-time liggen we dan als beesten te neuken. Nu heb ik afgelopen weekend meegemaakt waar ik al lang op hoopte. Het zit namelijk zo, ik probeer al geruime tijd mijn vrouw zo ver te krijgen om zich eens door een andere man te laten neuken, maar daar voelt ze absoluut niets...meer lezen »»

Mijn vrouw doet een trio met twee voetbalvaders

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op maandag 22 september 2014 01:28 door KimberlyX.
Mijn vrouw doet een trio met twee voetbalvaders - Pornoverhalen!
De laatste wedstrijden van onze zoon zijn voetbalseizoen zitten er weer bijna op, nu het weer mooier begint te worden is het weer leuk om langs de lijn te staan tijdens de training en wedstrijden. Omdat ik buiten de stad werk haal ik het niet om tijdig bij de training te zijn, soms wel en mijn vrouw blijft dan de gehele training daar en volgt dan alles. Ook de contacten onderling van de ouders vindt ze heel erg leuk. Nu wil het wel eens...meer lezen »»

Bekeken worden door een vreemde gozer

Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op maandag 22 september 2014 01:09 door myJlo.
Bekeken worden door een vreemde gozer - Pornoverhalen!
Het is een mooie dag, de zon schijnt en ik heb al mijn klanten al bezocht, Ik ben klaar voor vandaag! Snel naar huis mijn vrouw verrassen. Ik rij stevig door en onderweg stuur ik toch maar een sms om haar op de hoogte van mijn vroege thuiskomst te brengen en vraag of zij tijd en zin heeft om even lekker de stad in te gaan om een terrasje te pikken. Al snel komt er een berichtje terug, "ik kan niet wachten!" Dat belooft wat, ik trap het gas...meer lezen »»

Animalhoer bij Club Daniela

Categorie: dierensex   Toegevoegd op maandag 15 september 2014 00:51 door mooilekkerwijf.
Animalhoer bij Club Daniela - Pornoverhalen!
De presentator van Club Daniela, kwam het podium op en zwaaide glimlachend naar het publiek in de zaal. Club Daniela was een exclusief seks-theater waar de toeschouwers konden genieten van live-shows waarin jonge vrouwen seks hadden met dieren. Meestal werden de vrouwen op het podium geneukt door honden, die voor zulk werk het makkelijks getraind konden worden. Maar ook werden de animalhoeren soms door bokken, rammen, varkens, en zelfs door...meer lezen »»

Laat je maar bevruchten door die hengst

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op zondag 14 september 2014 03:47 door mooilekkerwijf.
Laat je maar bevruchten door die hengst - Pornoverhalen!
In de tijd dat we nog geen kinderen hadden neukten mijn vrouw en ik er op los. 4/5 keer per week was meer regel dan uitzondering. In de loop van de tijd hadden we dan ook veel speeltjes gekocht. Vibrerende eitjes, grote en kleine dildo’s, handboeien… echt van alles. Waanzinnig werd ik altijd, wanneer ik thuis kwam van mijn werk, en mijn vrouw aantrof op de bank met haar benen wijd en zag dat ze haar favoriete dildo in haar kutje aan het...meer lezen »»

Haar volgespoten kutje

Categorie: creampie   Toegevoegd op zondag 14 september 2014 02:42 door mooilekkerwijf.
Haar volgespoten kutje - Pornoverhalen!
Een aantal weken geleden zijn wij, mijn vrouw (Suzan) en ik (Steven) even weekendje weg gegaan om er eens lekker tussenuit te zijn. Gewoon even tot rust komen van de drukte die we de afgelopen weken hadden gehad. We hadden een hotel in Rotterdam geboekt en zouden daar van vrijdagavond tot zondagmorgen verblijven. Het liep echter geheel anders dan wij hadden verwacht. De vrijdagavond dat wij aankwamen waren we beide behoorlijk moe, dus nadat...meer lezen »»

Er was geen weg meer terug

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op zondag 14 september 2014 02:31 door Maaike003.
Er was geen weg meer terug - Pornoverhalen!
Henk en Linda beide 38 waren al lange tijd samen en hadden ook beide de fantasie dat Linda geneukt zou worden waar Henk bijzat. Na lang wikken en wegen en getwijfel hadden ze dan eindelijk de stoute schoenen aangetrokken en hadden een advertentie geplaatst. Wel ιιn met foto’s van allebei en in de advertentietekst aangegeven dat het om een eerste experiment voor hun ging en dat anaal geen optie was. Net als slikken of spuiten in haar gezicht....meer lezen »»

De vijftigste verjaardag van mijn man

Categorie: groepsex   Toegevoegd op zondag 14 september 2014 02:11 door mooilekkerwijf.
De vijftigste verjaardag van mijn man - Pornoverhalen!
Ik heb er lang over gedacht wat ik nou eens kon doen om mijn mannetje te verrassen met zijn 50ste verjaardag. Helaas door allerlei verwikkelingen besloten we om het toch maar “gewoon” thuis te vieren. Een hoop werk natuurlijk maar het bleek een groot succes. 75 mensen waren uitgenodigd en die zijn eigenlijk allemaal gekomen. Het speelde zich op een warme zaterdagavond af en dus konden we gelukkig gebruik maken van de tuin. Halverwege de...meer lezen »»

Als Meesteres ga ik vreemd met slaaf

Categorie: meesteres   Toegevoegd op zondag 14 september 2014 01:55 door mooilekkerwijf.
Als Meesteres ga ik vreemd met slaaf - Pornoverhalen!
Hallo ik ben Ria, een echt geile meid van 28 jaar. Ik heb altijd verlangd naar een geil bondage en soft SM spel. Wat ik ook probeerde, m’n man Hans wilde absoluut niet. En ik maar boekjes lezen over al deze dingen, met als gevolg een hele reeks geile gedachten die bijna nooit werden bevredigd. Niet dat ik een man absoluut vernederen of pijn wilde doen, maar het idee hem vast te binden en met hem te spelen zonder dat hij er iets tegen kan...meer lezen »»

Ik werd bruut gepakt worden door een transseksueel

Categorie: transsexueel   Toegevoegd op zondag 14 september 2014 01:24 door Brittie.
Ik werd bruut gepakt worden door een transseksueel - Pornoverhalen!
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Chris, begin 40, 1.89 cm, sportief gebouwd en helemaal geschoren met een lekkere pik van 18 cm. Ik ben getrouwd met Claire een lieve en geile vrouw. Claire is 1.67 cm, heeft lekkere d-cup borsten en ook een heel glad kutje, waar de lipjes lekker van uitpuilen. We zijn alle jaren gelukkig getrouwd en hebben een geil liefdeleven en zijn voor heel veel in. Samen hebben we het leuk, maar we vinden het ook heerlijk...meer lezen »»

Wil jij me niet wat aandacht geven

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op zondag 14 september 2014 01:17 door XXX_periment.
Wil jij me niet wat aandacht geven - Pornoverhalen!
Het was een mooie zaterdag. Mijn vrouw was weg met een vriendin en onze kinderen speelden lekker in de tuin. Om wat vuil water weg te gooien liep ik even naar de straat en kwam daar aan de praat met onze buurvrouw Annebel. Ze was net als ik in de tuin bezig. Haar man was weer eens een weekend vissen en moest het werk werk alleen doen. We spraken af dat haar kinderen wel even bij mij in de tuin konden spelen zodat ze haar handen vrij had....meer lezen »»

Mijn zomervakantie bij tante Julia

Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 12 september 2014 06:15 door evatje88.
Mijn zomervakantie bij tante Julia - Pornoverhalen!
Rogier ging deze zomervakantie een paar weken bij zijn tante Julia ging logeren. Tante Julia was drie jaar jonger dan zijn moeder en haar enige zuster. Zij was nooit getrouwd en leidde een degelijk leven als pianolerares in een bescheiden provincieplaats. Het was al enige jaren geleden dat Rogier haar gezien had. Ze was een vrij kleine vrouw van voor in de veertig met kort blond haar in kleine krulletjes en grote grijze ogen. Ze was uitgesproken...meer lezen »»

Onze donkere oppas neukt mijn vrouw

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op woensdag 10 september 2014 01:50 door Tattooo.
Onze donkere oppas neukt mijn vrouw - Pornoverhalen!
Mijn vrouw had wel weer eens zin om uit eten te gaan. Dus moest er een oppas geregeld worden om op onze kinderen te passen. Lena werd gebeld, een meisje dat bij ons in de buurt woont en wel vaker oppast. Ze zei dat ze komende vrijdag niet kon, maar dat ze haar vriend wel kon vragen. Hij paste vaker op dus de kinderen zouden in vertrouwde handen zijn. Lena belde hem wel even. Tien minuten later belde ze terug dat Stanley kon. Vrijdagavond...meer lezen »»

Mijn baas neukt mijn vrouw voor loonsverhoging

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op woensdag 10 september 2014 01:41 door mooilekkerwijf.
Mijn baas neukt mijn vrouw voor loonsverhoging - Pornoverhalen!
Een week voordat het zover was herinnerde mijn baas, een jongen van 28, me eraan dat hij bij ons thuis zou komen eten, en dat het een belangrijk etentje voor mijn carriθre zou kunnen zijn. Hij lachte er veelbetekenend bij en ik wist van andere collega’s wat dat wilde zeggen. Steven is een aantrekkelijke vrijgezel die geniet van vrouwelijke aandacht. Op kantoor heeft hij al veel vrouwen versierd. En als hij bij je komt eten dan trekt hij...meer lezen »»

Een geil triootje met oude jeugdvriend

Categorie: trio   Toegevoegd op woensdag 10 september 2014 01:31 door blondfroukje.
Een geil triootje met oude jeugdvriend - Pornoverhalen!
Bij deze wil ik graag een voor mij onvergetelijke ervaring met jullie delen. Vorige week zaterdag ontmoette ik bij toeval een jeugdvriend van me toen ik in Rotterdam op het Zuidplein liep, ik zag hem bij een tentje zitten aan een kop koffie en dacht, goh dat lijkt Paul wel. Maar helemaal zeker was ik er niet van het was tenslotte al zeker 25 jaar geleden dat ik hem gezien had en liep dus verder. We waren toen een jaar of achttien en hadden...meer lezen »»

Triootje met de neef van mijn vrouw

Categorie: familiesex   Toegevoegd op woensdag 3 september 2014 10:12 door mooilekkerwijf.
Triootje met de neef van mijn vrouw - Pornoverhalen!
Deze zomer zijn mijn vrouw, haar neef en ik op vakantie geweest naar Kroatiλ en deze vakantie zullen we niet snel vergeten. De eerste avond was het al raak. Mijn vrouw haar neef, ging laat die nacht naar zijn bed en toen wij hem ‘s morgens aan het ontbijt weer zagen, vertelde hij erg goed te hebben geslapen. Dat gold ook voor ons. Mijn vrouw liep met een heel tevreden gezicht rond en zei tegen ons dat ze benieuwd was wat deze dag ons zou...meer lezen »»

Mijn preutse vrouw een lesje leren

Categorie: vernedering   Toegevoegd op woensdag 3 september 2014 04:43 door kleineengel.
Mijn preutse vrouw een lesje leren - Pornoverhalen!
Het is alweer een aantal jaren geleden dat dit me is overkomen. Ik ben een man van 35 jaar. Toen zich dit afspeelde was ik 32 en mijn vrouw 30. mijn vrouw heet Birgit en mijn naam is Klaas. Vroeger hadden we heerlijke seks, nu is dat minder. Ik fantaseerde in die tijd vaak dat mijn vrouw werd genomen door een andere man terwijl ik toekeek. Als ik seks met haar had dan dacht ik daar vaak aan en werd ik daar zeer opgewonden van. Vaak had ik...meer lezen »»

Laatste update was op dinsdag 30 september 2014
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Leuke Sexdates! Moeders zoeken mannen voor sexavontuurtje!
Leuke Sexdates! Moeders zoeken mannen voor sexavontuurtje!