Porno Verhalen!

Laatste update was op dinsdag 24 mei 2016
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Penis-XL is de penis stretcher zonder peperdure chirurgische ingreep!
Penis-XL is de penis stretcher zonder peperdure chirurgische ingreep!

Vind PornoVerhalen leuk op Facebook! Vind ons leuk op Facebook
Dagelijkse Updates
Volg Porno Verhalen op Twitter Volg Porno Verhalen op Twitter
Laatste Sexverhalen
Zoeken naar Pornoverhalen!
Zoeken naar Pornoverhalen

Heb jij geile
seksavonturen beleeft?

Stuur ze op naar Pornoverhalen!
Schrijf je in en Flirt gratis!

Moslim Meiden Zoeken een Sexdate!

Vrouwen op zoek naar snelle seks!

PASOP! Naaktfotos van je buurmeisje!

Deze getrouwde dames zoeken een seksdate!

Wil jij oudere vrouwen neuken??

Koop een echte Neukmachine voor je vrouw!

Je hebt een  bericht (1) ontvangen!

Moeders uit de buurt hebben seks nodig!

Social Netwerk voor 50+

Vrouwen die vreemd willen gaan!


Alima 20 jaar
Marokkaans sletje is op zoek naar een sexdate met een Nederlandse man!
Hoi, Ik ben een Marokkaans sletje van 20 jaar en ik zoekt een Nederlandse man voor een seksdate. Zoek geen vaste relatie, gaat mij puur om heftige seks!

Betrapt en gesnapt met zijn gezicht vol sperma

Categorie: vernedering   Toegevoegd op zaterdag 21 mei 2016 door LaurensX.
Nieuw Pornoverhaal!
“Deze kant op Van Leeuwen!” Ze duwden hem door grote dikke stalen deuren die even grijs waren als de muren om hem heen. Tot zijn verbazing was er in de vleugel die zijn onderkomen zou worden wel kleur aanwezig. Overwegend blauwe kleuren, want die zorgden, volgens de gevangenispsychologen, voor meer rust onder de gedetineerden. Zijn hele privιleven kwam die ene fatale dag op straat te liggen en het effect op zijn professionelen leven was...meer lezen »»

Ik neem wraak op mijn man

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op zaterdag 21 mei 2016 door GeileSlet.
Nieuw Pornoverhaal!
Dit weekend was het mijn beurt om hem naakt vast te binden aan een keukenstoel. Zijn benen bond ik aan de poten en zijn handen achter zijn rug. Ik droeg alleen hoge zwarte laarzen. Zijn fantasie nam even de vrije loop met hem en als zijn harde pik hem niet had verraden, dan was alleen aan zijn ogen al te zien dat hij geil was. Maar ik had andere plannen. Wel voorbereide plannen. Ik liep de kamer uit en kwam even later binnen met drie naakte...meer lezen »»

Mijn zoons zijn groot geschapen

Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 21 mei 2016 door Mama.
Nieuw Pornoverhaal!
Dennis en Rick slapen op 1 kamer en Joey de oudste slaapt op zolder. Het was vakantie en we waren allemaal blij dat we weer lekker naar een mooi resort konden afgelopen zomer. We gingen deze keer naar een zeer mooi en luxe resort in Griekenland. we hadden een mooi appartement erg groot. Ik en mijn man hadden een eigen slaapkamer. Dennis en Rick een kamer en Joey had een slaapkamer. We gingen lekker naar het strand en ik keek een beetje...meer lezen »»

Ik ga vreemd met de buurman

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op zaterdag 21 mei 2016 door Jozien.
Nieuw Pornoverhaal!
Die week kom ik hem tegen in de plaatselijke supermarkt en vraag belangstellend wat de plannen zijn. Hij verteld dat hij een zwembad in de tuin gaat maken, zijn hele plan en bedoeling legt hij uit. Na even zeg ik : “nou buurman ik hoor het wel wanneer ik in badpak kan komen” daar antwoord hij gelijk op : “als het klaar is mag je ook zonder badpak komen hoor” daar antwoord ik niet meer op en ga verder met mijn boodschappen, wel neem ik...meer lezen »»

Ik ga vreemd met mijn zwager [2]

Categorie: familiesex   Toegevoegd op donderdag 19 mei 2016 door Geilstel026.
Ik ga vreemd met mijn zwager [2] - Pornoverhalen!
Dan de vierde dag na het gebeuren stuur ik Berry een bericht met de vraag hoe het met hem gaat. Gelijk krijg ik een lang antwoord dat hij het slecht heeft en zo naar mij verlangt en zo bang was dat ik spijt had en nu boos op hem ben, kortom hij zat in een zware dip. Ik schrijf terug dat dat alles niet waar is en ik ook naar hem verlang en dat ik echt geen spijt heb. Uiteindelijk spreken we voor aankomende vrijdag af, dan heeft mijn man...meer lezen »»

Papa heeft een ochtendstijve

Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 18 mei 2016 door DirtyDaD.
Papa heeft een ochtendstijve - Pornoverhalen!
En Jop haar vader lag nog steeds op een oor. Die slaapkop ook, Hilde voelde zich wat opgewonden nu ze alleen met haar vader in huis was. Zou ze proberen hem te verleiden? Ze zat op de bank The Box te kijken op televisie, ook een van paps lievelings tv zenders. Ze kon het niet laten met haar vingers over het kruisje van haar string te aaien. Shit ze voelde zich steeds geiler worden. Zo ze haar string onder haar rokje uit doen en dan pap...meer lezen »»

Betrapt door mijn dochter

Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 18 mei 2016 door DirtyDaD.
Betrapt door mijn dochter - Pornoverhalen!
Kelly deed een stap zijwaarts, zodat haar vader haar nu wel moest merken. Vader schrok zichtbaar, en keek met een hulpeloos gezicht naar Kelly zijn bijna zestien jarige dochter. Ja daar zit je dan als vader met je mond vol tanden. Kelly giechelde wat..." Zo en waar kijk je daar pap?" Ze probeerde het ernstig te zeggen, maar dat lukte niet geheel. Pa probeerde de afstandsbediening van de video te pakken, maar kon die zo snel niet vinden,...meer lezen »»

Mijn zoon maakt mij klaar

Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 18 mei 2016 door moeder.
Mijn zoon maakt mij klaar - Pornoverhalen!
Nee, laat maar dat slaapt kut, kruip ik liever bij jou. Nou dat mag hoor, als jij zo dicht tegen me aan wil liggen het bedje is nogal smal, kijk maar. we waren al boven en ik trok hem aan zijn arm het bed op. O, gezellig ma, lachte hij me toe me omhelzend. Nou, op deze manier wel ja. Hij keek me aan en we kuste. Voelde jij dat ook ma, fluisterde hij me toe. Ik knikte van ja want het schoot door me tenen. De deuren zijn op slot, wil je soms...meer lezen »»

Mijn nymfomane moeder neukt mijn vriend

Categorie: familiesex   Toegevoegd op woensdag 18 mei 2016 door Sabina.
Mijn nymfomane moeder neukt mijn vriend - Pornoverhalen!
Zeg maar gewoon Astrid hoor zei ze al snel tegen Jeff als hij haar aansprak met mevrouw, anders voel ik mij al zo oud joh. Je ben toch oud merkte ik dan op, nou ik vind 42 jaar niet oud hoor Sabine viel Jeff haar dan ook nog bij. Je zag haar dan opfleuren. Zo zagen wij haar s, morgens ook wel naakt van de badkamer naar haar slaapkamer lopen. Jeff zei dan tegen mij dat hij een streepje schaamhaar ook wel erotisch en geil vond staan, want...meer lezen »»

Onze vakantie in Gambia

Categorie: interracial   Toegevoegd op woensdag 18 mei 2016 door Judith93.
Onze vakantie in Gambia - Pornoverhalen!
Els en Trude gingen samen onder de inloop-douche en fristen zich op. Ze hadden de hele middag nog voor zich. Een rondje over het resort leek hen een goed begin. Beiden trokken een stringetje, een half BH-tje en een dun zomerjurkje aan. Tasje met zonnebril en mobiel mee en naar buiten. Geld hadden ze niet nodig want het was all-inclusive. Ze liepen een stukje langs het strand maar werden ingehaald door James. James vertelde hen dat ze niet...meer lezen »»

Ik ga vreemd met mijn zwager [1]

Categorie: familiesex   Toegevoegd op zaterdag 14 mei 2016 door Geilstel026.
Ik ga vreemd met mijn zwager [1] - Pornoverhalen!
Na de koffie ging ik naar boven en deed een klein bikinibroekje aan en de vorm van een string, mijn kutje is maar net bedekt zo lekker klein is deze, nog even had ik mijn kutje kaal geschoren zodat er geen hartjes te zien waren. Het bovenstukje liet ik uit, deed een hemdje aan wat vrij ruim viel, daardoor zag je wel een flink gedeelte van mijn loshangende maat C tieten, dat maakte hier thuis toch niet uit, met een fluit signaal zag John...meer lezen »»

De vieze spelletjes van de gymleraar

Categorie: verkrachting   Toegevoegd op dinsdag 10 mei 2016 door RapeMan69.
De vieze spelletjes van de gymleraar - Pornoverhalen!
Geschrokken ging ik weer in mijn douchehokje staan. Ik ben nog niet klaar! riep ik naar hem. 'Oh, sorry' hoorde ik hem mompelen. Het geluid van de deur die dichtging stelde me weer gerust. Ik liep de douche uit naar mijn tas en gooide mijn handdoek van me af. Daar stond ik, helemaal naakt. Mijn grote billen nog glimmend van de doucheolie, mijn poesje een beetje verscholen. Ik boog voorover om mijn slipje te zoeken, toen ik ineens een klikkend...meer lezen »»

Ik chanteer mijn buurmeisje

Categorie: incest   Toegevoegd op dinsdag 10 mei 2016 door DirtyDaD.
Ik chanteer mijn buurmeisje - Pornoverhalen!
Vorige week maandag is mijn vakantie begonnen en mijn vrouw vroeg of ik de ramen wilde zemen, nou ik dacht laat ik geen stampij maken anders is onze vakantie al verpest alvorens hij begonnen is, en achteraf was dat wel een zeer goed besluit, het was namelijk zo dat mijn achterbuurman de laatste jaren wel erg veel te verduren heeft gehad, eerst is zijn vrouw overleden en daarna heeft hij ook nog een herseninfarct gehad waar hij gelukkig behoorlijk...meer lezen »»

Mijn sex fantasie met een getrouwd Hollandse stel

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op dinsdag 10 mei 2016 door Yilmaz.
Mijn sex fantasie met een getrouwd Hollandse stel - Pornoverhalen!
Ik begon een slok van mijn Whiskey te nemen, Gerard en Danielle rode wijn. Het was een hele gezellige avond waar iedereen naar de zin had. Naarmate de avond vorderde dronk ik meer en meer Whiskeys en ik kon de auto op deze manier niet besturen. Onze gemeenschappelijk vrienden stelden voor dat ik bij hem verbleef waarop Gerard aanbod om mij thuis af te zetten. Dat accepteerde ik ook en we gingen uurtje of 02:00 naar de auto. In de auto gingen...meer lezen »»

Ik kreeg een seksrelatie met mijn zoon

Categorie: incest   Toegevoegd op dinsdag 10 mei 2016 door MommyXXX.
Ik kreeg een seksrelatie met mijn zoon - Pornoverhalen!
Hij is twee jaar geleden getrouwd met Bianca, sinds zes maanden zijn wij oma en opa geworden van hun dochtertje, zijn vrouw verbleef dat weekend met de kleine bij haar ouders in Limburg. Bart wilde een biertje, heel de avond had hij aan de spa blauw gezeten, ik schonk voor mezelf nog een wijntje in, ik hoefde de deur toch niet meer uit. Zet jij een muziekje op, dan doe ik even wat makkelijks aan zei ik. In mijn slaapkamer kleden ik mij uit...meer lezen »»

De gevolgen van geile whatsapp berichten

Categorie: anaal   Toegevoegd op dinsdag 10 mei 2016 door LaurensX.
De gevolgen van geile whatsapp berichten - Pornoverhalen!
Na een paar dagen berichten heen en weer sturen ging het al gauw over seks en onze fantasieλn. Hij zou, net als elke man, graag een trio met twee vrouwen willen. Ik vertelde dat ik graag een erg dominante man in mijn bed zou willen, maar dat ik er ook wel iets voor voelde om het met twee mannen te doen. De gesprekken werden steeds meer seksueel getint en zo zat ik op een vrijdagmiddag in de trein uitgebreid te vertellen hoe ik me voelde....meer lezen »»

Dochter wordt de slavin van haar vader

Categorie: incest   Toegevoegd op zondag 8 mei 2016 door DirtyDaD.
Dochter wordt de slavin van haar vader - Pornoverhalen!
Pa zijn harde lul lekt, dat is te zien door de steeds groter wordende donkere natte plek, in zijn lichtblauwe slip. Zijn blik is wazig, zijn gedachten als van een man….die wil bezitten, wil nemen. Zijn dochter die daar lag, net zestien jaar…bewust gewacht tot deze leeftijd? Denk van wel en o..o wat is hij verschrikkelijk geil op haar. Ze is zo lekker, die zaad vragende oogjes, die heerlijke volle dijen, zijn zelf opgekweekte geile lust opwekkende...meer lezen »»

Ik laat me neuken door een gehandicapte jongen

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op vrijdag 6 mei 2016 door Yvette.
Ik laat me neuken door een gehandicapte jongen - Pornoverhalen!
Zo is dat gekomen, en nu wip ik een paar keer in de week bij hem aan voor een bakje koffie en doe een klein beetje zijn huis schoon maken, het is een hele leuke jongen, en erg dankbaar. We kunnen lekker met ze twee-en praten en komt natuurlijk ook op sex uit, zo kwam ik er achter dat hij nog nooit een vrouw bloot had gezien, ja op de computer en op het porno kanaal op tv, maar nooit in het echt, heb je dan nog nooit met een meisje sex gehad...meer lezen »»

Sex met een gehandicapte man

Categorie: opasex   Toegevoegd op vrijdag 6 mei 2016 door Mira.
Sex met een gehandicapte man - Pornoverhalen!
Zijn vrouw had ondertussen alles al opgeruimd en we dronken nog een kop koffie voor ik weer ging, toen ik ging bedankte de man mij nog extra voor de goede zorg, onderweg naar mijn volgende patiλnt moest ik nog even denken aan de kleine lul dat toch een flinke jongen werd toen ik hem waste en ik voelde dat mijn kutje kriebelde toen ik aan die flinke lul dacht, er ging weer een paar weken overheen toen de vrouw vroeg of ik haar man de volgende...meer lezen »»

In het leger wordt je een echte man

Categorie: ophetwerk   Toegevoegd op vrijdag 29 april 2016 door LaurensX.
In het leger wordt je een echte man - Pornoverhalen!
Wat ik je ook nog moet vertellen is dat ik op dat moment ondanks mijn leeftijd heel weinig ervaring had, om niet te zeggen geen. Ik had wel een vriendinnetje, maar verder dan een tongkus was het nooit gekomen. Toch zag ik haar heel graag, en ik wilde haar zeker niet ontrouw zijn. Seks was iets wat mij om een onverklaarbare reden angst inboezemde, en ik voelde mij er nog niet klaar voor. Onze peloton overste was een vrouw, ze was Sergeant,...meer lezen »»

Laatste update was op dinsdag 24 mei 2016
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Botergeile meiden zoeken een sexdate voor vanavond! Meld je eigen aan en lig vanavond nog te neuken!
Botergeile meiden zoeken een sexdate voor vanavond! Meld je eigen aan en lig vanavond nog te neuken!