Porno Verhalen!

Laatste update was op donderdag 11 februari 2016
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Daten met hete buurvrouwen of je geile buurmeisje!
Daten met hete buurvrouwen of je geile buurmeisje!

Vind PornoVerhalen leuk op Facebook! Vind ons leuk op Facebook
Dagelijkse Updates
Volg Porno Verhalen op Twitter Volg Porno Verhalen op Twitter
Laatste Sexverhalen
Zoeken naar Pornoverhalen!
Zoeken naar Pornoverhalen

Heb jij geile
seksavonturen beleeft?

Stuur ze op naar Pornoverhalen!
Voordat je gaat rukken, kijk eerst hier!

Social Netwerk voor 50+

Deze getrouwde dames zoeken een seksdate!

PASOP! Naaktfotos van je buurmeisje!

Schrijf je in en Flirt gratis!

Je hebt een  bericht (1) ontvangen!

Vrouwen op zoek naar snelle seks!

Koop een echte Neukmachine voor je vrouw!

Wil jij oudere vrouwen neuken??

Moslim Meiden Zoeken een Sexdate!

Vrouwen die vreemd willen gaan!


Dhuha 26 jaar
Pakistaans sletje wil graag een keertje een trio met twee hete mannen.
Ik, een Pakistaans sletje zoek twee mannen die mij een keertje met zijn tweeen willen nemen. Lijkt mij supergeil om mee te maken. Geile heren kom maar op!!

Gluren bij mijn zusje en zwager (4)

Categorie: extreem   Toegevoegd op dinsdag 2 februari 2016 door Danie84.
Nieuw Pornoverhaal!
Snel liet ik 1 vinger in het nog altijd natte kutje van Mandy glijden. Ik hoorde sop geluidjes uit haar kutje komen. Mandy bewoog haar linkerbeen iets naar voren zodat nu mijn natte kutje tegen haar bovenbeen aan ruste. Ze bewoog haar been iets omhoog en zo schuurde heerlijk tegen mijn klitje aan. Wat ongelooflijk gevoelig was voor mij. We kreunden in elkaars monden, Mandy trok zich iets terug en kuste me zachtjes in mijn nek, in mijn hals...meer lezen »»

Gluren bij mijn zusje en zwager (3)

Categorie: extreem   Toegevoegd op zaterdag 23 januari 2016 door Danie84.
Gluren bij mijn zusje en zwager (3) - Pornoverhalen!
Jim ging half achter Mandy staan en zette zijn harde lul voor haar druipende kutje. Met 1 vloeiende beweging liet hij zijn lul helemaal in haar kutje glijden om vervolgens gelijk op een hoog tempo zijn lul over de volledige lengte in en uit haar te pompen. Mandy kreunde enorm hard en lag heerlijk te genieten. Ik merkte ineens aan mezelf dat ik met mijn ene hand mijn borst aan het masseren was en mijn andere hand zat onder mijn jurkje en...meer lezen »»

Gluren bij mijn zusje en zwager (2)

Categorie: extreem   Toegevoegd op zaterdag 23 januari 2016 door Danie84.
Gluren bij mijn zusje en zwager (2) - Pornoverhalen!
Ik liep naar Ramon toe die nog half in de deuropening stond bij Jim en toen Jim mij aankeek sloeg ik snel mijn ogen neer en wende mijn blik af. Ik durfde hem niet in zijn ogen te kijken. Dat had ik net gedaan en dat beeld stond nog vers op mijn netvlies. Tot over 10 minuutjes dan zeiden Jim en Ramon tegen elkaar.

Ik liep samen met Ramon naar de lobby, nog steeds ongelooflijk opgewonden en mijn schone slipje was na een paar minuten...meer lezen »»

Beregeil triootje met Belgisch koppel

Categorie: trio   Toegevoegd op woensdag 20 januari 2016 door Bram.
Beregeil triootje met Belgisch koppel - Pornoverhalen!
De zaaldeur was al enkele keren open- en dicht gegaan maar er kwamen of gingen alleen maar mannen. Maar na een tijdje ging de deur voor de zoveelste keer open en kwamen er 2 mensen tegelijk binnen. Toen mijn ogen weer aan het donker gewend waren ontdekte ik al heel snel dat het een stel was. “Ha”, dacht ik, dat kan leuk worden. Ik keek waar het koppel ging zitten, vlak achter hem in het rechter vak in de laatste stoelen. Ik kon mijn geluk...meer lezen »»

Een maagdelijke oppas van zeventien jaar

Categorie: eerstekeer   Toegevoegd op woensdag 20 januari 2016 door Henk.
Een maagdelijke oppas van zeventien jaar - Pornoverhalen!
Toen ik weg ging zei ik dat het waarschijnlijk erg laat zou worden, want de gemeenteraadsvergadering had een paar moeilijke punten die die avond behandeld zouden worden. Gelukkig mocht ze van haar ouders bij ons in de logeerkamer slapen, en dus maakte het niet uit hou laat het werd. De vergadering liep erg soepel en veel eerder dan gepland was stapte ik in mijn auto en reed naar huis. Onderweg haalde ik voor mezelf en Annabel iets lekkers...meer lezen »»

U komt nog maar eens langs

Categorie: aftrekken   Toegevoegd op maandag 18 januari 2016 door Sjaak-Trekhaak.
U komt nog maar eens langs - Pornoverhalen!
“Gaat u alvast maar naar binnen, ik ben bijna klaar”. Met bewondering keek ik naar de gerichtheid waarmee ze met haar slanke handen de was ophing, dat was bij mij zo'n gestuntel. Door de geopende deur liep ik haar huis binnen, ik was hier nog nooit geweest en keek even rond. Ze kwam al snel achter me naar binnen lopen en wees me de woonkamer in. Voor de geopende balkondeuren was een zitje met gemakkelijke stoelen en een tafeltje ertussen,...meer lezen »»

Jij neukt toch met mijn moeder

Categorie: eerstekeer   Toegevoegd op maandag 18 januari 2016 door DirtyDaD.
Jij neukt toch met mijn moeder - Pornoverhalen!
Blijkbaar had Marit zich vergist en was haar dochter wel thuis geweest. Ik hoorde dat zij het mij uitlegde. Colleges vroeg afgelopen, afspraak niet doorgegaan, eerder naar huis, niemand thuis, even douchen op haar eigen badkamer en aangekleed op weg naar beneden verrast door geluiden uit de slaapkamer. Erg goed luisterde ik niet, want dat haar moeder en ik neukten was erg geheim.

Ze bleef stil na haar uitleg en keek mij aan....meer lezen »»

I cant get no satisfaction

Categorie: speeltjes   Toegevoegd op maandag 18 januari 2016 door huisvrouwtje.
I cant get no satisfaction - Pornoverhalen!
Ik wilde zuchten, maar ik had de energie niet. Het was teveel van die eeuwige routine. Altijd weer Ed’s troep opruimen. Waarom was ik ooit op die man gevallen?

Na ‘Koffietijd’ ging ik naar de badkamer. Ik nam een douche. Daarna draaide ik mijn lange rode haar in een handdoek, ging ik naar de slaapkamer en zittend op de rand van het bed maakte ik me op. Nou ja, mascara en een poedertje, niks bijzonders. Ik hoorde de deurbel....meer lezen »»

Hij zou mijn eerste zwarte jongen worden

Categorie: interracial   Toegevoegd op zondag 17 januari 2016 door Eliza.
Hij zou mijn eerste zwarte jongen worden - Pornoverhalen!
Hij vroeg of we een keer konden afspreken. Eerst zat ik te twijfelen, omdat hij toch een onbekende was. “Nooit met een onbekende man meegaan” hoorde ik me moeder in me hoofd zeggen. Ik trok de stoute schoenen aan en ik besloot met hem af te spreken. In het weekend zou ik naar hem toe komen en zouden we lekker gaan shoppen, wat drinken en hij zou voor mij optreden.

Dus zaterdag ochtend vertrok ik richting Amsterdam met de trein....meer lezen »»

Ontvoerd om verkracht te worden

Categorie: verkrachting   Toegevoegd op zaterdag 16 januari 2016 door RapeMan69.
Ontvoerd om verkracht te worden - Pornoverhalen!
Hij liep op haar af, trok haar kleren met een paar ferme rukken van haar lichaam en begon aan haar te zitten. Hij streelde over haar borsten, speelde met haar kut en ook haar kont raakte hij aan. Ondanks dat ze extreem bang was, werd haar kutje nat, ze had geen idee waarom ,maar ze vond dit extreme gebeuren toch wel behoorlijk opwindend worden. Die man zag er op zich best lekker uit, hij was eigenlijk helemaal haar type. Als het alleen om...meer lezen »»

Verkracht in het bos

Categorie: verkrachting   Toegevoegd op zaterdag 16 januari 2016 door RapeMan69.
Verkracht in het bos - Pornoverhalen!
Ze reed gewoon zoals ze altijd reed en had al die tijd gewoon heel veel mazzel gehad niet door de verkrachter gepakte te zijn. Tot die ene Zaterdag dan. Ze ging een bochtje om en moest daarvoor om een groepje bomen rijden. Ze was rechts af gegaan, omdat daar een nieuw pad liep dat ze nog niet kende. Tussen die bomen zaten een heleboel struiken en je kon dan ook niet goed zien wat erachter lag. Ze verminderde snelheid en reed de bocht om,...meer lezen »»

Daantje wil vernederd worden tijdens de seks

Categorie: extreem   Toegevoegd op vrijdag 15 januari 2016 door Dr.Laurens.
Daantje wil vernederd worden tijdens de seks - Pornoverhalen!
Ze was inmiddels op zoek naar een man die hetzelfde wilde wat zij wilde, een kerel die graag wilde slaan en lekker misbruik wilde maken van een onschuldig ogend meisje. Ze was al 30, maar zag er nog erg jong uit. Ze had het lichaam van een meisje van 17, en dat trok heel wat kerels aan. Dat was haar geluk. Alleen als ze bij haar in bed lagen en ze vroeg hen of ze haar wilden wurgen, dan vonden ze dat toch maar niet zo’n erg goed idee, lieten...meer lezen »»

Gluren bij mijn zusje en zwager (1)

Categorie: extreem   Toegevoegd op vrijdag 15 januari 2016 door Danie84.
Gluren bij mijn zusje en zwager (1) - Pornoverhalen!
Maar goed, mijn zusje had wel vaker een vriendje en dat was nooit van hele lange duur dus ook dit zou wel weer overgaan dachten mijn ouders en ik. Maar tot mijn grote verbazing ging het na 3 maanden nog niet over. Jim kwam eigenlijk nooit bij ons over de vloer, hij kwam Mandy ophalen en weer thuis brengen maar voor de rest zagen we hem eigenlijk nooit. Mijn ouders wisten niet veel van hem en vroegen onder het eten regelmatig aan Mandy wat...meer lezen »»

Weekend alleen met mijn jongste dochter (3)

Categorie: incest   Toegevoegd op zondag 10 januari 2016 door DirtyDaD.
Weekend alleen met mijn jongste dochter (3) - Pornoverhalen!
Ze vraagt “ik stoor je nu toch niet?”. Waarop ik antwoord “nee hoor, ben nu lekker aan het ontbijten klets ondertussen lekker met jou en Amie ligt nog lekker te slapen”. “Oh mijn lieve man toch, ben nu ook alleen op na dit gesprek zal ik ook gaan ontbijten” is wat mijn vrouw mij verteld. Ondertussen eet ik verder we zijn lekker met elkaar aan het kletsen. Zij laat mij weten dat ze vandaag verder gaan site seeing in Parijs. Ik laat haar weten...meer lezen »»

Weekend alleen met mijn jongste dochter (2)

Categorie: incest   Toegevoegd op zondag 10 januari 2016 door DirtyDaD.
Weekend alleen met mijn jongste dochter (2) - Pornoverhalen!
Ik kom binnen, met eerst haar ontbijt. Zie dat ze gevleid is en vraagt mij “papa, waar heb ik dit aan verdiend”. Reageer lief “een speciale dag voor mijn dochter moet goed en ook speciaal beginnen”. Ze gaat er beter bij zitten ik zie dat ze haar heel meisjesachtige pyjama weer aan heeft. Zet haar ontbijt voor haar neer haal daarna mijn ontbijt op. Omdat zij een eenpersoonsbed heeft ga ik aan het voeteneinde zitten. Samen beginnen we aan...meer lezen »»

Weekend alleen met mijn jongste dochter (1)

Categorie: incest   Toegevoegd op zondag 10 januari 2016 door DirtyDaD.
Weekend alleen met mijn jongste dochter (1) - Pornoverhalen!
Ik ben Rogier 45 jaar oud. Ben 1.82 meter lang heb een normaal postuur kort zwart haar en blauwe ogen. Ben nu 24 jaar getrouwd met mijn beeldschone vrouw en trotse vader van twee dochters (18 en 16 jaar oud). Nu ik alleen thuis ben ga ik eerst even kijken wat we allemaal in huis hebben. Voor vanavond heeft mijn vrouw een heerlijke maaltijd klaargemaakt. Voor zaterdag en zondag is er ook genoeg om daarvan rond te komen. Want in het weekend...meer lezen »»

Mooie Michelle is een transsexueel DEEL25 slot

Categorie: transsexueel   Toegevoegd op zondag 10 januari 2016 door Tattooo.
Mooie Michelle is een transsexueel DEEL25 slot - Pornoverhalen!
In het huis hebben ze vorig najaar de fitness ruimte ingericht. Er staan diverse apparaten, sommige twee keer, verder een koelkast met gekoelde sportdranken en natuurlijk een waterbron. Dat blijft toch de beste dorstlesser. De hele winter hebben ze binnen gesport. Gaandeweg de tijd ontwikkelden ze een bepaald patroon. Eerst een warming up met rek en strek oefeningen, dan gaan ze lopen op de band, roeien of weer lopen op de crosstrainer....meer lezen »»

Mijn zoon met zijn lange lul

Categorie: incest   Toegevoegd op zaterdag 9 januari 2016 door Moeder85.
Mijn zoon met zijn lange lul - Pornoverhalen!
Wij zijn getrouwd en hebben een zoon van 22 jaar. Een beetje een verlegen introverte jongen. Hij studeert maar is de weekeinden meestal thuis. Manlief is al weer 2 maanden weg, als ik over verhit op de bank naar een erotische film zit te kijken en mezelf vinger. Je moet toch wat om van de jeuk af te komen. Plotseling hoor ik gestommel en het slaan van deuren en mijn zoon komt onverwacht binnen. Ik kon nog net mijn hand uit mijn slipje terugtrekken....meer lezen »»

Een wildvreemde man met een paardenlul

Categorie: verkrachting   Toegevoegd op zaterdag 9 januari 2016 door max55.
Een wildvreemde man met een paardenlul - Pornoverhalen!
De lul van die hengst die nog steeds mega vet was, en die openstaande kut van de merrie! Op dat moment dacht ik eigenlijk maar aan een ding, wat zou het geil zijn om ook eens zo’n grote lul in mijn kut te krijgen! Het idee dat mijn kut compleet opgerekt zou kunnen worden door een lul van die afmeting zorgde voor een spontane natte kut. De man die nog steeds bij het hek stond keek me een beetje hitsig aan. Duidelijk was te zien dat ook hij...meer lezen »»

Cuckoldress gaat vreemd haar man luistert mee

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op woensdag 6 januari 2016 door Dr.Laurens.
Cuckoldress gaat vreemd haar man luistert mee - Pornoverhalen!
Rond half twaalf stuurt Femke weer een app. Ze schrijft dat ze met een bekende in de kroeg zit die ze al een tijdje niet meer heeft gezien. Er volgt een foto. Het is inderdaad oude bekende. Finn, hun vroegere buurman. De andere meiden zijn inmiddels naar huis, schrijft Femke. Ze praat nog even met Finn bij en komt dan ook naar huis. Doe hem de groeten, schrijft Laurens terug. Finn en zijn vrouw Ilse woonden enkele jaren naast hun. Fijne...meer lezen »»

Laatste update was op donderdag 11 februari 2016
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Een Grotere Pik! Verras je vrouw of vriendin met 5 centimeter extra!
Een Grotere Pik! Verras je vrouw of vriendin met 5 centimeter extra!