Porno Verhalen!

Laatste update was op dinsdag 21 oktober 2014
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Vind Vriendschap leuke spontane meiden zoeken een lieve man of jongen.
Vind Vriendschap leuke spontane meiden zoeken een lieve man of jongen.

Vind PornoVerhalen leuk op Facebook! Vind ons leuk op Facebook
Dagelijkse Updates
Volg Porno Verhalen op Twitter Volg Porno Verhalen op Twitter
Laatste Sexverhalen
Zoeken naar Pornoverhalen!
Zoeken naar Pornoverhalen

Heb jij geile
seksavonturen beleeft?

Stuur ze op naar Pornoverhalen!
Daten met je buurvrouw of buurmeisje!

FUK YOU!

Het laatste sexnieuws!

Laat je vernederen door een van deze dominante Meesteressen!

Met stip op nummer 1 de Magic Wand, gekozen door 70% van alle vrouwen! Nu tekoop bij DildoTop10.nl

Escortmeiden voor het uitkiezen!

Leuke Sexdates! Moeders zoeken mannen voor sexavontuurtje!

Uw borsten worden 1 a 2 cupmaten groter, zonder gevaar en hoge kosten!

Penis-XL is de penis stretcher zonder peperdure chirurgische ingreep!

WIN! Meer Geld op onze Gokkasten!

Size Does Matters!


Nadwah 32 jaar
Exotische Marokkaanse wil dolgraag een leuke, spontane man ontmoeten!
Hallo daar heren! Ik ben een Exotische Marokkaanse buikdanseres en ben wel weer toe aan een nieuwe relatie. Dus leuke heren kom maar met een leuk voorstel.

Drie jonge knullen neuken mijn vrouw

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op woensdag 15 oktober 2014 02:22 door KimberlyX.
Nieuw Pornoverhaal!
Trut zei de knul die net zijn twee vingers uit de kut van Tilly haalde. Wat ben jij een ongelovige trut. Eerst zit je de hele kluit op te geilen en dan staat je gore kut zo droog als een vaatdoek die drie dagen niet gebruikt is...! Wat was er allemaal gebeurt? Het was op een avond dat ik met Tilly mijn vriendin voor onszelf een feestje vierde. De knullen die langs kwamen waren de vrienden van mijn dochter en samen hadden ze een bandje. Het...meer lezen »»

Mijn beste vriend doet met ons mee

Categorie: trio   Toegevoegd op woensdag 15 oktober 2014 02:09 door blondfroukje.
Nieuw Pornoverhaal!
Gedrieλn liepen we door een dicht woud ergens in Frankrijk; mijn vriendin Tina, mijn beste vriend Steven en ik. We volgden het smalle pad, dat langs een snelstromend beekje liep. Gaandeweg raakte het paadje steeds meer overgroeid en werd het steeds moeilijker begaanbaar. Het was duidelijk, dat hier al lang geen andere wandelaars meer geweest waren. Tina had in haar korte broekje, met haar blote benen, nog het meeste last van de prikstruiken,...meer lezen »»

Botergeil triootje in de jachthaven

Categorie: trio   Toegevoegd op woensdag 15 oktober 2014 02:01 door mooilekkerwijf.
Nieuw Pornoverhaal!
Ik en mijn vriend Erwin waren op het IJsselmeer met onze zeilboot afgelopen zomer precies in de twee weken van die hittegolf heerlijk dat mooie weer, alleen van zeilen kwam niets dat gaat niet zonder wind. Maar iedere dag voor anker en in de zon liggen bakken en af en toe zwemmen ging ons ook vervelen. Dus wij naar de haven van Lelystad gevaren en daar in de avond de stad, in misschien moet je daar de weg weten want wij vonden het niet zoveel,...meer lezen »»

Ik laat me neuken door mijn jonge neefje

Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 15 oktober 2014 01:47 door mooilekkerwijf.
Nieuw Pornoverhaal!
Ik had het al een paar maanden veel te druk gehad op mijn werk, dus het was een geweldig leuk idee van mijn zus Miriam om mij uit te nodigen op hun vakantie in Zeeland, met hun gezin. Hoewel onze levens inmiddels heel anders verlopen, staan mijn zus en ik nog steeds dicht bij elkaar. Zij is al jaren getrouwd en heeft 3 kinderen van 8, 10, en 16 jaar oud, terwijl ik, haar 8 jaar jongere zusje, met 32 jaar nog steeds single ben. Nu hadden...meer lezen »»

Ouwe bok word aan de haak geslagen

Categorie: opasex   Toegevoegd op woensdag 15 oktober 2014 01:31 door bekkie21.
Nieuw Pornoverhaal!
Op een warme zomerse vrijdag had ik een vrije middag genomen zodat ik lekker een paar uurtjes kon gaan vissen. Gekleed in een shirtje en een korte broek ging ik op pad. Aan het kanaal zocht ik een mooi stekje op. Ik genoot van de natuur en geregeld ving ik een mooi vis. Na een uurtje kwam er een jacht aangedreven en meerde aan op nog geen 100 meter van mij vandaan. Op het dek verscheen een oudere man en een mooie jonge blonde vrouw met een...meer lezen »»

Wachten op de monteur

Categorie: tieners   Toegevoegd op woensdag 15 oktober 2014 01:05 door evatje88.
Nieuw Pornoverhaal!
"Ιn je blijft thuis tot die monteur is geweest!!" riep Helen kwaad tegen haar dochter. "Ik heb geen tijd. Dan ga je maar er andere keer naar je vriendin!" Stampvoetend omdat ze zo kwaad was, ging Chantal naar haar kamer. Ze baalde behoorlijk. Shelly zou op haar wachten. Ze hadden afgesproken om samen naar het zwembad te gaan waar ze Dirk zouden ontmoeten. Ze had al een tijdje een oogje op hem en dit was een goede gelegenheid om hem wat beter...meer lezen »»

Mijn zeikende stratenmaker

Categorie: plassex   Toegevoegd op woensdag 15 oktober 2014 00:43 door mooilekkerwijf.
Nieuw Pornoverhaal!
Het was afgelopen zomer dat ik 's morgens, net iets te vroeg naar mijn zin, wakker werd gemaakt door een hels kabaal dat van de straat kwam. Niet dat ik nog sliep. Ik lag nog wat onrustig te woelen, want het was een warme nacht geweest. Mijn stringetje was al wat ik die nacht aan had en kon verdragen qua kleding. Opgeschrikt door het lawaai van de straat kwam ik toch maar uit bed, pakte mijn zijden nachtjapon van de stoel naast mijn bed...meer lezen »»

Ze wil misbruikt worden door twee andere mannen

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op vrijdag 3 oktober 2014 02:32 door kleineengel.
Ze wil misbruikt worden door twee andere mannen - Pornoverhalen!
Na een borrel thuis begonnen wij met elkaar te geilen. Wij zijn een spontaan stel, zij 27 jaar en ik 37 jaar. Ik streelde haar mooie ronde kleine borsten en mooie tepels en vroeg haar, wat nu echt een fantasie was van haar. Ze lachte en kreeg een rood hoofd. Ik streelde over haar mooie strakke buikje en haar gave witte huidje omlaag. Gleed met mijn vingers door haar kale gladde en kletsnatte kutje. Ik zoende haar nek en duwde twee vingers...meer lezen »»

Isis weddenschap met haar vader

Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 3 oktober 2014 02:19 door vrouwtjeselmo.
Isis weddenschap met haar vader - Pornoverhalen!
Isis liep met lood in haar schoenen naar haar vader, die met een krantje in zijn luie stoel zat. Ze had wederom slechte cijfers gehaald op school, ondanks de belofte dat ze beter haar best zou doen. Haar vader nam het rapport in ontvangst en bestuurde het aandachtig, zonder iets te zeggen. Hoe langer hij zweeg, hoe zenuwachtiger ze werd. Uiteindelijk gaf hij haar het rapport terug en zei kortaf: Wel, een extra jaartje in de vierde klas zal...meer lezen »»

Elise met haar gouden handjes

Categorie: monsterlul   Toegevoegd op vrijdag 3 oktober 2014 01:59 door evatje88.
Elise met haar gouden handjes - Pornoverhalen!
Elise is in veel opzichten een opmerkelijke vrouw. Ze is intelligent, kordaat, vriendelijk, goedlachs en ontzettend lief. Voor haar leeftijd van 45 jaar is ze een mooie vrouw. Halflange zwarte golvende haren omlijstten haar mooie lieve gezicht. Ze is ongeveer 1,70 lang, heeft een lekker slank lichaam en een paar mooie stevige borsten. Kortom, ze ziet er uit om rauw in te bijten. Ook de manier hoe wij elkaar ontmoet hebben is opmerkelijk....meer lezen »»

Moniek een onverzadigbare slet DEEL 2

Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 3 oktober 2014 01:49 door MoniekVerbeek42.
Moniek een onverzadigbare slet DEEL 2 - Pornoverhalen!
DEEL 2 - Zoals beloofd zal ik jullie het vervolg van mijn geile seksleven openbaren. Om te begrijpen hoe het allemaal is ontstaan is het, denk ik, wel handig om eerst DEEL 1 te lezen. Na de avond dat papa me voor het eerst genomen heeft en mijn broer ook de geneugten van mama's kut had geproefd, gingen alle remmingen aan seks in ons gezin overboord. Papa neukte me als hij er zin in had of als ik zelf naar zijn pik verlangde en mijn broer...meer lezen »»

Moniek een onverzadigbare slet DEEL 1

Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 24 september 2014 11:06 door MoniekVerbeek42.
Moniek een onverzadigbare slet DEEL 1 - Pornoverhalen!
DEEL 1 - Ik ben Moniek 42 jaar. Ik kan wel zeggen dat ik een aan seksverslaafde zaadslet ben. Seks in al zijn vormen is mijn lust en mijn leven. U zult zich afvragen hoe dat zo gekomen is. Ik zal stapje voor stapje deze sluier van mijn turbulente seksleven voor u oplichten. Als kind ben ik opgegroeid in een vrij, seksueel ongeremd gezin. Mijn ouders leefden volgens de vrije moraal van de seksuele revolutie uit de jaren 60 en 70. Voor hen...meer lezen »»

Gewoon ordinaire super geile seks

Categorie: monsterlul   Toegevoegd op maandag 22 september 2014 01:55 door mooilekkerwijf.
Gewoon ordinaire super geile seks - Pornoverhalen!
Mijn verkering was net uit en ik werd heen en weer geslingerd tussen verdriet en bevrijding. Naast dat ik een behoorlijk onbevredigende seksleven achter mij liet groeide er ook een groot verlangen in mij. Ik droomde ervan, kon niet ophouden met fantaseren erover en broeide letterlijk op m’n geheim. Het verlangen werd steeds heftiger en groter, ik wilde zoo graag eens met een meisje vrijen. In mijn jongere jaren had ik al het een en ander...meer lezen »»

Vreemd zaad uit haar kutje likken

Categorie: creampie   Toegevoegd op maandag 22 september 2014 01:48 door Tattooo.
Vreemd zaad uit haar kutje likken - Pornoverhalen!
Dit gaat over de eerste keer dat ik het sperma van een andere man uit de kut van mijn vrouw likte. Het gebeurde een paar jaar geleden. Het was een normale vrijdagavond en mijn vrouw had zin om uit te gaan naar een bar, alleen ik moest aan het werk die zaterdagochtend. Ik bleef dus thuis kijken naar de televisie samen met de kinderen tot het bedtijd voor hun was. En zoals gewoonlijk elke avond als ze uit gaat, ga ik alleen naar bed en blijf...meer lezen »»

Een stiekeme date in de bosjes

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op maandag 22 september 2014 01:37 door rollercoaster.
Een stiekeme date in de bosjes - Pornoverhalen!
Regelmatig lezen mijn vrouw en ik de verhalen op seksverhalen.org en het geilt ons altijd erg op. Meestal print ik wat verhaaltjes uit die we dan op bed lezen en binnen no-time liggen we dan als beesten te neuken. Nu heb ik afgelopen weekend meegemaakt waar ik al lang op hoopte. Het zit namelijk zo, ik probeer al geruime tijd mijn vrouw zo ver te krijgen om zich eens door een andere man te laten neuken, maar daar voelt ze absoluut niets...meer lezen »»

Mijn vrouw doet een trio met twee voetbalvaders

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op maandag 22 september 2014 01:28 door KimberlyX.
Mijn vrouw doet een trio met twee voetbalvaders - Pornoverhalen!
De laatste wedstrijden van onze zoon zijn voetbalseizoen zitten er weer bijna op, nu het weer mooier begint te worden is het weer leuk om langs de lijn te staan tijdens de training en wedstrijden. Omdat ik buiten de stad werk haal ik het niet om tijdig bij de training te zijn, soms wel en mijn vrouw blijft dan de gehele training daar en volgt dan alles. Ook de contacten onderling van de ouders vindt ze heel erg leuk. Nu wil het wel eens...meer lezen »»

Bekeken worden door een vreemde gozer

Categorie: exhibitionist   Toegevoegd op maandag 22 september 2014 01:09 door myJlo.
Bekeken worden door een vreemde gozer - Pornoverhalen!
Het is een mooie dag, de zon schijnt en ik heb al mijn klanten al bezocht, Ik ben klaar voor vandaag! Snel naar huis mijn vrouw verrassen. Ik rij stevig door en onderweg stuur ik toch maar een sms om haar op de hoogte van mijn vroege thuiskomst te brengen en vraag of zij tijd en zin heeft om even lekker de stad in te gaan om een terrasje te pikken. Al snel komt er een berichtje terug, "ik kan niet wachten!" Dat belooft wat, ik trap het gas...meer lezen »»

Animalhoer bij Club Daniela

Categorie: dierensex   Toegevoegd op maandag 15 september 2014 00:51 door mooilekkerwijf.
Animalhoer bij Club Daniela - Pornoverhalen!
De presentator van Club Daniela, kwam het podium op en zwaaide glimlachend naar het publiek in de zaal. Club Daniela was een exclusief seks-theater waar de toeschouwers konden genieten van live-shows waarin jonge vrouwen seks hadden met dieren. Meestal werden de vrouwen op het podium geneukt door honden, die voor zulk werk het makkelijks getraind konden worden. Maar ook werden de animalhoeren soms door bokken, rammen, varkens, en zelfs door...meer lezen »»

Laat je maar bevruchten door die hengst

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op zondag 14 september 2014 03:47 door mooilekkerwijf.
Laat je maar bevruchten door die hengst - Pornoverhalen!
In de tijd dat we nog geen kinderen hadden neukten mijn vrouw en ik er op los. 4/5 keer per week was meer regel dan uitzondering. In de loop van de tijd hadden we dan ook veel speeltjes gekocht. Vibrerende eitjes, grote en kleine dildo’s, handboeien… echt van alles. Waanzinnig werd ik altijd, wanneer ik thuis kwam van mijn werk, en mijn vrouw aantrof op de bank met haar benen wijd en zag dat ze haar favoriete dildo in haar kutje aan het...meer lezen »»

Haar volgespoten kutje

Categorie: creampie   Toegevoegd op zondag 14 september 2014 02:42 door mooilekkerwijf.
Haar volgespoten kutje - Pornoverhalen!
Een aantal weken geleden zijn wij, mijn vrouw (Suzan) en ik (Steven) even weekendje weg gegaan om er eens lekker tussenuit te zijn. Gewoon even tot rust komen van de drukte die we de afgelopen weken hadden gehad. We hadden een hotel in Rotterdam geboekt en zouden daar van vrijdagavond tot zondagmorgen verblijven. Het liep echter geheel anders dan wij hadden verwacht. De vrijdagavond dat wij aankwamen waren we beide behoorlijk moe, dus nadat...meer lezen »»

Laatste update was op dinsdag 21 oktober 2014
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Penis-XL is de penis stretcher zonder peperdure chirurgische ingreep!
Penis-XL is de penis stretcher zonder peperdure chirurgische ingreep!