Porno Verhalen!

Laatste update was op maandag 30 maart 2015
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Vind Vriendschap leuke spontane meiden zoeken een lieve man of jongen.
Vind Vriendschap leuke spontane meiden zoeken een lieve man of jongen.

Vind PornoVerhalen leuk op Facebook! Vind ons leuk op Facebook
Dagelijkse Updates
Volg Porno Verhalen op Twitter Volg Porno Verhalen op Twitter
Laatste Sexverhalen
Zoeken naar Pornoverhalen!
Zoeken naar Pornoverhalen

Heb jij geile
seksavonturen beleeft?

Stuur ze op naar Pornoverhalen!
Penisvergrotende pillen van Libido7!

Biggest Penis, vergroot je penis en wees weer trots op je mannelijkheid!

Escortmeiden voor het uitkiezen!

Alleenstaande Linda zoekt vent die wil knallen!

Hoe groot is die van jou?

Alleenstaande Karin zoekt een sterke man!

Vind Jouw Sexdate! Spreek wat af! Wedden, dat je vanavond gaat neuken!

Getrouwd Daten. Getrouwde vrouwen zoeken mannen om mee vreemd te gaan!

Size Does Matters!

Vind Vriendschap leuke spontane meiden zoeken een lieve man of jongen.

Alleenstaande Wendy zoekt man met stevige paal!


Wahibah 45 jaar
Afghaanse MILF zoekt potente man voor wilde seks avonturen!
Ik ben een gescheiden Afghaanse moeder en ik zoek een potente man voor een sexdate! Het liefst in de omgeving van Limburg. Ik kan vrij ontvangen!

Hoe ik een cuckoldress ben geworden

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op dinsdag 10 maart 2015 door Rukker69.
Nieuw Pornoverhaal!
Mijn naam is Lydia en ik zou je veel verhalen kunnen vertellen over de fantasieλn van mijn man. Ik ben 45 jaren oud en weeg 58 kilo. Mijn man heeft mij vanaf onze eerste ontmoeting, toen ik nog 20 jaar was gezegd dat ik een lopende natte droom ben en dat vind hij nog steeds. Hij zei altijd dat als ik een ruimte binnen zou lopen in mijn korte rokje alle aanwezige mannen terstond een stijve lul zouden krijgen. Ik lachte daar dan om en besteedde...meer lezen »»

Mijn vrouw word geneukt door enorme neger

Categorie: interracial   Toegevoegd op dinsdag 10 maart 2015 door LaurensX.
Nieuw Pornoverhaal!
Het begon enkele maanden nadat mijn vrouw Karen en ik waren getrouwd. We waren bij een discotheek aan het dansen en Karen zag een donkere man regelmatig naar ons kijken. Ze is altijd zeer sexy gekleed en die avond droeg ze een kort zwart jurkje die zeer laag was uitgesneden ze pronkte met haar stevige borsten en haar hoge naaldhakken maakten haar benen prachtig lang en goed gevormd.

Die nacht toen we lagen te neuken begon...meer lezen »»

Groep vreemde mannen neuken mijn vrouw

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op dinsdag 10 maart 2015 door CuckoldA.
Nieuw Pornoverhaal!
Ik had altijd al een fantasie gehad om mijn vrouw Marianne door een groep mannen te laten gebruiken. Het werd bijna een obsessie voor me. Een tijdje geleden deden we tijdens het neuken een rollenspel met deze fantasie. En ik merkte dat ze het geil en spannend vond om te doen. Maar ze zei ook dat ze dit niet in het echt zou durven.

Het plan om dit toch werkelijkheid te laten worden kwam toen ik met David aan het chatten was...meer lezen »»

Ik word geneukt door drie mannen

Categorie: gangbang   Toegevoegd op dinsdag 10 maart 2015 door CeesH.
Nieuw Pornoverhaal!
Het was een vrijdagavond. Mijn vriend had een afspraak met een paar vrienden en ging naar zijn stamkroeg. Toen hij wegging kuste hij me heftig, "maak je je nog even lekker en mooi voor me schat? Ik ben om een uurtje of twaalf thuis." Hij trok me even stevig tegen zich aan en ik kon voelen dat hij al flink opgewonden was. "Ja lekker ding, denk er de hele avond maar aan dat ik geil en leuk aangekleed op je zit te wachten vanavond" grinnikte...meer lezen »»

Hoe mijn stiefzoon mijn minnaar wordt DEEL2

Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 27 februari 2015 door Mirjam77.
Hoe mijn stiefzoon mijn minnaar wordt DEEL2 - Pornoverhalen!
DEEL 2 - "Zal ik jou dan eerst maar een keer lekker klaar likken, geil stief moedertje ?" geeft hij aan, mijn schouderbandjes doet hij omlaag, en ook het bovenstukje van mijn jurkje, zodat mijn tieten nu bloot zijn, terwijl we even lekker tongen kneed hij ze heerlijk. Dan kom ik onderuit hangend op de bank te zitten, mijn benen doet hij wijd en heerlijk gaat hij mijn geile kut verwennen. Met mijn handen trek ik mijn kut open, zodat mijn...meer lezen »»

Hoe mijn stiefzoon mijn minnaar wordt DEEL1

Categorie: incest   Toegevoegd op zondag 15 februari 2015 door Mirjam77.
Hoe mijn stiefzoon mijn minnaar wordt DEEL1 - Pornoverhalen!
DEEL 1 - Het "voorval" waar ik u hier deelgenoot van maak speelde zich af augustus vorig jaar, gewoon hier thuis. Daar erotiek en seks een belangrijke plaats in mij en in mijn relatie inneemt, wordt er bij ons thuis redelijk openlijk over gepraat, maar het is makkelijker als ik eerst even vermeld wie we zijn.

Mijn naam is Mirjam, 38 jaar ben ik, zie er goed uit, redelijk slank, door de zon een mooi bruin kleurtje, half lang...meer lezen »»

Mijn geile Marokkaanse buurmeisje DEEL3

Categorie: moslimseks   Toegevoegd op zondag 15 februari 2015 door GeileB.
Mijn geile Marokkaanse buurmeisje DEEL3 - Pornoverhalen!
DEEL 3 - Ik heb via whatsapp contact gehad met Fatima. Het kostte me wat moeite om haar zover te krijgen, maar uiteindelijk heeft ze toegestemd om op woensdagavond langs te komen. In eerste instantie om mij en mijn vrienden van hapjes en drankjes te voorzien, maar ze snapt ook best wat er daarna zal gaan gebeuren. Ik heb mijn vrienden verteld dat ik een verrassing voor ze heb, maar verder niets. Voor Fatima heb ik bij de sexshop in de stad...meer lezen »»

Dat ziet er lekker uit buurvrouw

Categorie: bisex   Toegevoegd op vrijdag 13 februari 2015 door LaurensX.
Dat ziet er lekker uit buurvrouw - Pornoverhalen!
Vandaag was het weer zo ver. Normaal ga ik naar mijn vriend toe, maar deze keer had ik hem bij mij uitgenodigd. Ik had me heerlijk voorbereid op zijn komst. Ik had vrij genomen deze dag omdat ik vind dat je dat gewoon eens moet doen. En dat kwam goed van pas. Eerst ben ik de stad in geweest om me helemaal in het nieuw te steken. Zowel in lingerie als in sexy bovenkleding. Ik heb een mooi zwart corselet met jarretels gekocht. Daarbij een...meer lezen »»

Mijn geile Marokkaanse buurmeisje DEEL2

Categorie: moslimseks   Toegevoegd op vrijdag 13 februari 2015 door GeileB.
Mijn geile Marokkaanse buurmeisje DEEL2 - Pornoverhalen!
DEEL 2 - Ik werd zondag wakker met een stijve lul, denkend aan wat er die dag zou kunnen gaan gebeuren. Even had ik het gevoel dat ik droomde, zo’n lekkere meid die ook nog eens onderdanig was. Hier had ik al lang naar verlangd. Ik moest me inhouden om mezelf niet te gaan aftrekken, maar dat zou toch zonde zijn van mijn zaad, niet dan?

Langzaam kroop de klok vooruit naar 14.00, het tijdstip waarop de moeder van Fatima het...meer lezen »»

Mijn vriendin heeft geneukt met mijn beste vriend

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op vrijdag 13 februari 2015 door Laurens.
Mijn vriendin heeft geneukt met mijn beste vriend - Pornoverhalen!
Mijn vrouw en ik waren slechts twee jaar getrouwd toen mijn beste vriend van de middelbare school, Marco, belde om te vragen of hij drie weken bij ons kon doorbrengen. Hij studeerde in Rotterdam en wilde naar huis komen om een aantal van zijn familieleden te bezoeken. Helaas had niemand een kamer voor hem en mijn vrouw en ik hadden een logeerkamer beschikbaar. We zijn beiden overeengekomen om Marco bij ons te laten blijven voor die drie...meer lezen »»

Mijn geile Marokkaanse buurmeisje DEEL1

Categorie: moslimseks   Toegevoegd op donderdag 22 januari 2015 door GeileB.
Mijn geile Marokkaanse buurmeisje DEEL1 - Pornoverhalen!
DEEL 1 - Bij mij in de straat woonde een Marokkaans gezin. Vriendelijke hardwerkende mensen. De man maakte lange dagen en was soms weken van huis, hij was vrachtwagenchauffeur. De vrouw, ik schat haar zo begin 40, knikte me altijd vriendelijk toe. Ze droeg een hoofddoek en had een mooi gezicht. Maar dan haar dochter: ze leek op haar moeder : grote sprekende ogen en ook een hoofddoek. Ik denk dat ze 19 of 20 jaar oud was. Maar waar de moeder...meer lezen »»

Ik neuk mijn moeder in haar kont

Categorie: incest   Toegevoegd op donderdag 22 januari 2015 door WimG.
Ik neuk mijn moeder in haar kont - Pornoverhalen!
Vrijdagavond buiten was het koud, binnen stond de kachel aan en ik lag op de bank. Mijn moeder was nog niet thuis, maar ze kon wel iedere moment thuis komen. Aangezien ze een drukke baan had en meestal moe was als ze thuis kwam dacht ik laat ik haar eens verrassen. Ik besloot de verlichting te dimmen. Bestelde chinees want koken kan ik niet. Na het huis een beetje opgeruimd te hebben ging ik weer zitten. De bel ging, dat was mijn moeder....meer lezen »»

Botergeil triootje met mijn geheime vriend

Categorie: trio   Toegevoegd op zondag 18 januari 2015 door Helga.
Botergeil triootje met mijn geheime vriend - Pornoverhalen!
Het is zaterdag, mijn vriend en ik zitten knus tegen elkaar op de bank. Zachtjes streelt hij mijn voeten en krabbelt door mijn haar. Op het moment dat hij zijn hand onder mijn blouse steekt gaat de telefoon. Als ik opneem, blijkt het een oud collega te zijn die even langs wil komen. “Hij belt je nog al eens”, zegt mijn vriend. “Jaloers?. Moet je niet zijn, het enige wat we met elkaar hebben zijn lange, geile gesprekken”, zeg ik plagerig....meer lezen »»

Ik laat me neuken door wildvreemde gozer

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op zaterdag 17 januari 2015 door LiaX.
Ik laat me neuken door wildvreemde gozer - Pornoverhalen!
Ik woon afgelegen, ben 42 jaar en getrouwd met een man die veel in het buitenland is. Ik houd van seks maar kom dat dus tekort. Ik heb wel een aantal ‘speeltjes’ maar dat haalt niet bij het echte werk. Maar af toe heb ik geluk en krijg ik onverwacht een lekkere beurt. Om ons huis is veel grond met de nodige bosschages. In de zomer is zonnen dan ook een van mijn favoriete bezigheden. In ieder geval topless, maar soms ook helemaal naakt,...meer lezen »»

Ik neuk de moeder van mijn schoolvriend

Categorie: incest   Toegevoegd op zaterdag 17 januari 2015 door Rukker69.
Ik neuk de moeder van mijn schoolvriend - Pornoverhalen!
Ik was amper zeventien jaar oud, en had een schoolvriendje, Martin genaamd. Hij woonde niet ver bij mij vandaan en had rijke ouders, maar ja, dat besefte je eigenlijk als broekie nog niet. Het gezin van Martin bestond uit zijn vader, midden vijftig, die directeur was van groot bedrijf in de randstad, en die voor zijn werk vaak van huis op reis was. Zijn moeder, een hele knappe vrouw om te zien, ook voor mij als zestien jarige, was veel jonger...meer lezen »»

Spanking op mijn eigen kutje

Categorie: spanking   Toegevoegd op zaterdag 17 januari 2015 door Saskia1961.
Spanking op mijn eigen kutje - Pornoverhalen!
Met een houdbaarheidsdatum van dertig jaar op mijn huwelijksakte is de sleur een beetje toegeslagen. We neuken nog wel, maar van enige regelmaat of wederzijdse spanning en verlangen is weinig sprake meer. Let wel, ik hou van mijn man, hij is lief, zorgt goed voor me, maar na dertig jaar huwelijk zijn er eigenlijk geen verrassingen meer. Ik ben nog nooit vreemd gegaan, heb ik ook geen behoefte toe, en ik ben ervan overtuigd dat Jeremy dat...meer lezen »»

Groepsex tijdens het carnaval

Categorie: gangbang   Toegevoegd op zaterdag 17 januari 2015 door Prins_Albert.
Groepsex tijdens het carnaval - Pornoverhalen!
“Komende week is het weer zover”jubelt Nelly. “Dan is het weer Carnaval, met een hoofdletter”. Ze kijkt me glimmend aan. “En dit jaar ga ik helemaal uit mijn dak, jij houdt van mij als ik wild ben, nu ik ga er dit jaar voor. Ga jij maar tellen.” Gierend van de lach vertrekt ze ineens naar boven. “Wat ga je doen?” roep ik haar na. “Ik ga mijn kostuum passen en daarna proberen of het zeker het juiste effect heeft op mannen.” Boven hoor ik...meer lezen »»

Twee jonge gasten neuken mijn vrouw

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op zaterdag 17 januari 2015 door LaurensX.
Twee jonge gasten neuken mijn vrouw - Pornoverhalen!
Ik wil jullie graag onze ervaringen op het gebied van cuckold delen. Ik ben Fred en 41 jaar oud. Mijn vrouw heet Annelies en is 44 jaar. Ik heb een normaal postuur en Annelies is een lekkere dikkerd met flinke grote borsten (cup G). Het zal een halfjaar geleden zijn dat we lekker lagen te vrijen en Annelies begon te klagen dat zij me niet meer voelde tijdens het neuken en na die avond begon ze steeds minder zin in seks te krijgen. We hadden...meer lezen »»

Mijn vrouw met zaad van een ander

Categorie: creampie   Toegevoegd op zaterdag 17 januari 2015 door DolleDries.
Mijn vrouw met zaad van een ander - Pornoverhalen!
Mijn naam is Dries, ik ben vijfendertig en nu al langer dan tien jaar getrouwd met Sonja. Ons seksleven stond al op een laag pitje, tot ze me enkele maanden geleden onbewust een nieuw en wel hoogst ongewoon genot liet ontdekken. Ik moet inderdaad zeggen ‘onbewust’, want zij deed dat niet met voorbedachte rade. Integendeel, ze had het zelfs willen vermijden. Daarbij is Sonja het meest fantasieloze wijf, dat ik ken. Als ik zelf niets zou zeggen...meer lezen »»

Ik was mijn vaders geile sletje

Categorie: incest   Toegevoegd op zondag 7 december 2014 door Rukker69.
Ik was mijn vaders geile sletje - Pornoverhalen!
Het is al laat als ik thuiskom van mijn werk, een dag als gewoon, maar nu heb ik een hele dag lopen piekeren. Monique is binnenkort jarig en eigenlijk is het een heel tevreden meisje, ze wordt 18 maar heeft geen speciale wensen voor haar verjaardag. Juwelen, mooie kleren, scooter of rijles, dat wil ze niet of heeft ze al. Probeer daar maar een cadeau voor te verzinnen... Mijn naam is Debby, ben 50, ik heb 3 kinderen een tweeling van 20...meer lezen »»

Laatste update was op maandag 30 maart 2015
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Leuke Sexdates! Moeders zoeken mannen voor sexavontuurtje!
Leuke Sexdates! Moeders zoeken mannen voor sexavontuurtje!