Porno Verhalen!

Laatste update was op zondag 21 september 2014
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Een Grotere Pik! Verras je vrouw of vriendin met 5 centimeter extra!
Een Grotere Pik! Verras je vrouw of vriendin met 5 centimeter extra!

Vind PornoVerhalen leuk op Facebook! Vind ons leuk op Facebook
Dagelijkse Updates
Volg Porno Verhalen op Twitter Volg Porno Verhalen op Twitter
Laatste Sexverhalen
Zoeken naar Pornoverhalen!
Zoeken naar Pornoverhalen

Heb jij geile
seksavonturen beleeft?

Stuur ze op naar Pornoverhalen!
Het laatste sexnieuws!

Alleenstaande Tessa wil geile seksavond!

Geef je vrouw of vriendin als verrassing "Een Grotere Pik" cadeau. Verras haar met wat extra centimeters. Wedden! Dat jullie seksleven weer bruisend wordt!

FUK YOU!

Getrouwd Daten. Getrouwde vrouwen zoeken mannen om mee vreemd te gaan!

Penisvergrotende pillen van Libido7!

Alleenstaande Jose zoekt stevige man voor seks!

Vergroot je Borsten op natuurlijke manier!

LIVE! Chatten met geile meiden!

Mooie meisjes zijn opzoek naar een sexdate.

Geile tieners willen vandaag nog neuken! Alleen sexdates geen relatie!


Madihah 25 jaar
Pakistaans meisje met mooie grote borsten zoek een hete knappe vriend.
Ben een Pakistaans meisje van 25 jaar. Ik heb mooie volle borsten en draag een hoofddoek. Ik zoek een mooie man om vrienden mee te worden. Wie reageert er?

Animalhoer bij Club Daniela

Categorie: dierensex   Toegevoegd op maandag 15 september 2014 00:51 door mooilekkerwijf.
Nieuw Pornoverhaal!
De presentator van Club Daniela, kwam het podium op en zwaaide glimlachend naar het publiek in de zaal. Club Daniela was een exclusief seks-theater waar de toeschouwers konden genieten van live-shows waarin jonge vrouwen seks hadden met dieren. Meestal werden de vrouwen op het podium geneukt door honden, die voor zulk werk het makkelijks getraind konden worden. Maar ook werden de animalhoeren soms door bokken, rammen, varkens, en zelfs door...meer lezen »»

Laat je maar bevruchten door die hengst

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op zondag 14 september 2014 03:47 door mooilekkerwijf.
Nieuw Pornoverhaal!
In de tijd dat we nog geen kinderen hadden neukten mijn vrouw en ik er op los. 4/5 keer per week was meer regel dan uitzondering. In de loop van de tijd hadden we dan ook veel speeltjes gekocht. Vibrerende eitjes, grote en kleine dildo’s, handboeien… echt van alles. Waanzinnig werd ik altijd, wanneer ik thuis kwam van mijn werk, en mijn vrouw aantrof op de bank met haar benen wijd en zag dat ze haar favoriete dildo in haar kutje aan het...meer lezen »»

Haar volgespoten kutje

Categorie: creampie   Toegevoegd op zondag 14 september 2014 02:42 door mooilekkerwijf.
Nieuw Pornoverhaal!
Een aantal weken geleden zijn wij, mijn vrouw (Suzan) en ik (Steven) even weekendje weg gegaan om er eens lekker tussenuit te zijn. Gewoon even tot rust komen van de drukte die we de afgelopen weken hadden gehad. We hadden een hotel in Rotterdam geboekt en zouden daar van vrijdagavond tot zondagmorgen verblijven. Het liep echter geheel anders dan wij hadden verwacht. De vrijdagavond dat wij aankwamen waren we beide behoorlijk moe, dus nadat...meer lezen »»

Er was geen weg meer terug

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op zondag 14 september 2014 02:31 door Maaike003.
Nieuw Pornoverhaal!
Henk en Linda beide 38 waren al lange tijd samen en hadden ook beide de fantasie dat Linda geneukt zou worden waar Henk bijzat. Na lang wikken en wegen en getwijfel hadden ze dan eindelijk de stoute schoenen aangetrokken en hadden een advertentie geplaatst. Wel ιιn met foto’s van allebei en in de advertentietekst aangegeven dat het om een eerste experiment voor hun ging en dat anaal geen optie was. Net als slikken of spuiten in haar gezicht....meer lezen »»

De vijftigste verjaardag van mijn man

Categorie: groepsex   Toegevoegd op zondag 14 september 2014 02:11 door mooilekkerwijf.
Nieuw Pornoverhaal!
Ik heb er lang over gedacht wat ik nou eens kon doen om mijn mannetje te verrassen met zijn 50ste verjaardag. Helaas door allerlei verwikkelingen besloten we om het toch maar “gewoon” thuis te vieren. Een hoop werk natuurlijk maar het bleek een groot succes. 75 mensen waren uitgenodigd en die zijn eigenlijk allemaal gekomen. Het speelde zich op een warme zaterdagavond af en dus konden we gelukkig gebruik maken van de tuin. Halverwege de...meer lezen »»

Als Meesteres ga ik vreemd met slaaf

Categorie: meesteres   Toegevoegd op zondag 14 september 2014 01:55 door mooilekkerwijf.
Nieuw Pornoverhaal!
Hallo ik ben Ria, een echt geile meid van 28 jaar. Ik heb altijd verlangd naar een geil bondage en soft SM spel. Wat ik ook probeerde, m’n man Hans wilde absoluut niet. En ik maar boekjes lezen over al deze dingen, met als gevolg een hele reeks geile gedachten die bijna nooit werden bevredigd. Niet dat ik een man absoluut vernederen of pijn wilde doen, maar het idee hem vast te binden en met hem te spelen zonder dat hij er iets tegen kan...meer lezen »»

Ik werd bruut gepakt worden door een transseksueel

Categorie: transsexueel   Toegevoegd op zondag 14 september 2014 01:24 door Brittie.
Nieuw Pornoverhaal!
Ik zal me even voorstellen. Ik ben Chris, begin 40, 1.89 cm, sportief gebouwd en helemaal geschoren met een lekkere pik van 18 cm. Ik ben getrouwd met Claire een lieve en geile vrouw. Claire is 1.67 cm, heeft lekkere d-cup borsten en ook een heel glad kutje, waar de lipjes lekker van uitpuilen. We zijn alle jaren gelukkig getrouwd en hebben een geil liefdeleven en zijn voor heel veel in. Samen hebben we het leuk, maar we vinden het ook heerlijk...meer lezen »»

Wil jij me niet wat aandacht geven

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op zondag 14 september 2014 01:17 door XXX_periment.
Nieuw Pornoverhaal!
Het was een mooie zaterdag. Mijn vrouw was weg met een vriendin en onze kinderen speelden lekker in de tuin. Om wat vuil water weg te gooien liep ik even naar de straat en kwam daar aan de praat met onze buurvrouw Annebel. Ze was net als ik in de tuin bezig. Haar man was weer eens een weekend vissen en moest het werk werk alleen doen. We spraken af dat haar kinderen wel even bij mij in de tuin konden spelen zodat ze haar handen vrij had....meer lezen »»

Mijn zomervakantie bij tante Julia

Categorie: incest   Toegevoegd op vrijdag 12 september 2014 06:15 door evatje88.
Mijn zomervakantie bij tante Julia - Pornoverhalen!
Rogier ging deze zomervakantie een paar weken bij zijn tante Julia ging logeren. Tante Julia was drie jaar jonger dan zijn moeder en haar enige zuster. Zij was nooit getrouwd en leidde een degelijk leven als pianolerares in een bescheiden provincieplaats. Het was al enige jaren geleden dat Rogier haar gezien had. Ze was een vrij kleine vrouw van voor in de veertig met kort blond haar in kleine krulletjes en grote grijze ogen. Ze was uitgesproken...meer lezen »»

Onze donkere oppas neukt mijn vrouw

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op woensdag 10 september 2014 01:50 door Tattooo.
Onze donkere oppas neukt mijn vrouw - Pornoverhalen!
Mijn vrouw had wel weer eens zin om uit eten te gaan. Dus moest er een oppas geregeld worden om op onze kinderen te passen. Lena werd gebeld, een meisje dat bij ons in de buurt woont en wel vaker oppast. Ze zei dat ze komende vrijdag niet kon, maar dat ze haar vriend wel kon vragen. Hij paste vaker op dus de kinderen zouden in vertrouwde handen zijn. Lena belde hem wel even. Tien minuten later belde ze terug dat Stanley kon. Vrijdagavond...meer lezen »»

Mijn baas neukt mijn vrouw voor loonsverhoging

Categorie: vreemdgaan   Toegevoegd op woensdag 10 september 2014 01:41 door mooilekkerwijf.
Mijn baas neukt mijn vrouw voor loonsverhoging - Pornoverhalen!
Een week voordat het zover was herinnerde mijn baas, een jongen van 28, me eraan dat hij bij ons thuis zou komen eten, en dat het een belangrijk etentje voor mijn carriθre zou kunnen zijn. Hij lachte er veelbetekenend bij en ik wist van andere collega’s wat dat wilde zeggen. Steven is een aantrekkelijke vrijgezel die geniet van vrouwelijke aandacht. Op kantoor heeft hij al veel vrouwen versierd. En als hij bij je komt eten dan trekt hij...meer lezen »»

Een geil triootje met oude jeugdvriend

Categorie: trio   Toegevoegd op woensdag 10 september 2014 01:31 door blondfroukje.
Een geil triootje met oude jeugdvriend - Pornoverhalen!
Bij deze wil ik graag een voor mij onvergetelijke ervaring met jullie delen. Vorige week zaterdag ontmoette ik bij toeval een jeugdvriend van me toen ik in Rotterdam op het Zuidplein liep, ik zag hem bij een tentje zitten aan een kop koffie en dacht, goh dat lijkt Paul wel. Maar helemaal zeker was ik er niet van het was tenslotte al zeker 25 jaar geleden dat ik hem gezien had en liep dus verder. We waren toen een jaar of achttien en hadden...meer lezen »»

Triootje met de neef van mijn vrouw

Categorie: familiesex   Toegevoegd op woensdag 3 september 2014 10:12 door mooilekkerwijf.
Triootje met de neef van mijn vrouw - Pornoverhalen!
Deze zomer zijn mijn vrouw, haar neef en ik op vakantie geweest naar Kroatiλ en deze vakantie zullen we niet snel vergeten. De eerste avond was het al raak. Mijn vrouw haar neef, ging laat die nacht naar zijn bed en toen wij hem ‘s morgens aan het ontbijt weer zagen, vertelde hij erg goed te hebben geslapen. Dat gold ook voor ons. Mijn vrouw liep met een heel tevreden gezicht rond en zei tegen ons dat ze benieuwd was wat deze dag ons zou...meer lezen »»

Mijn preutse vrouw een lesje leren

Categorie: vernedering   Toegevoegd op woensdag 3 september 2014 04:43 door kleineengel.
Mijn preutse vrouw een lesje leren - Pornoverhalen!
Het is alweer een aantal jaren geleden dat dit me is overkomen. Ik ben een man van 35 jaar. Toen zich dit afspeelde was ik 32 en mijn vrouw 30. mijn vrouw heet Birgit en mijn naam is Klaas. Vroeger hadden we heerlijke seks, nu is dat minder. Ik fantaseerde in die tijd vaak dat mijn vrouw werd genomen door een andere man terwijl ik toekeek. Als ik seks met haar had dan dacht ik daar vaak aan en werd ik daar zeer opgewonden van. Vaak had ik...meer lezen »»

Een man met een behoorlijke grote pik in de suana

Categorie: partnerruil   Toegevoegd op woensdag 3 september 2014 04:35 door vrouwtjeselmo.
Een man met een behoorlijke grote pik in de suana - Pornoverhalen!
Ik ben nu reeds 20 jaar getrouwd met mijn knappe vrouwtje. Op haar eenenveertigste ziet ze er nog uitstekend en uitdagend uit. Toch was de fut er na 20 jaar behoorlijk uit op seksueel gebied. Daarom zochten we de laatste tijd naar nieuwe spannende dingen we deden rollenspellen, buitenseks en geile verhalen lezen maar miste beide toch dat stukje extra. We waren ooit wel eens in sauna’s geweest, maar dat waren sauna’s waar ze niet met seksueel...meer lezen »»

Ik betrap mijn vriendin met een ander

Categorie: cuckolding   Toegevoegd op woensdag 3 september 2014 04:28 door mooilekkerwijf.
Ik betrap mijn vriendin met een ander - Pornoverhalen!
“Ik ben zo thuis,” zeg ik tegen haar. “Okι schatje, zie je zo,” zegt ze en hangt op. Ze gooit de telefoon naast haar op de bank en tilt haar rok terug van de hoofd van de blonde jongen voor haar. Met haar andere hand gaat ze door zijn haar en duwt hem stevig tegen haar naakte kruis aan. Ze gooit haar hoofd naar achter en sluit haar ogen. Ik kom thuis en zet mijn fiets in de stalling. Hard meezingend met mijn mp3 speler doe ik de deur open....meer lezen »»

Seks met mijn lievelingsneef

Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 3 september 2014 01:56 door Brittie.
Seks met mijn lievelingsneef - Pornoverhalen!
Hoi Lezer, mijn naam is Denice en ik ben een gezonde Hollandse meid van 20 jaren jong. Ik heb blond golvend haar wat tot op mijn schouders komt, en heb blauwe ogen. Wil je nog meer weten? Okee, ik ben 1m64 lang, heb een slank postuur, mooie strakke billen en een volle D-cup... Okee, genoeg over mijzelf, dit is immers geen contact-advertentie, dit is een verhaal dat ik graag met jou wil delen... Ik heb er best wel even over na moeten denken...meer lezen »»

Mijn stiefdochter wil meer

Categorie: incest   Toegevoegd op woensdag 3 september 2014 01:30 door missdaisy.
Mijn stiefdochter wil meer - Pornoverhalen!
Eindelijk was het dan zowel, na een hele week hard werken heb ik de hele vrijdagavond het huis voor mezelf. Mijn vrouw (Marieke) is bij vriendinnen en houdt een filmmarathon met een aantal “vrouwenfilms”. Ik ben allang blij dat het bij Sandra thuis is en niet bij ons: Van vier zwijmelende vrouwen en Hugh Grant films word ik niet erg enthousiast. Marieke en ik zijn inmiddels ruim vijf jaar samen en nog steeds gek op elkaar, maar soms is het...meer lezen »»

Vreemdgaan tijdens mijn vakantie in Turkije

Categorie: moslimseks   Toegevoegd op woensdag 3 september 2014 01:20 door haidera.
Vreemdgaan tijdens mijn vakantie in Turkije - Pornoverhalen!
Het was echt een hele tijd geleden dat ik, Saskia, op vakantie was geweest met iemand anders als mijn gezinnetje. 35 jaar was ik en alweer 13 jaar samen met mijn man, Rob. We hebben 2 kinderen, 2 meiden van 9 en 11 jaar. Mijn vriendin Ellis, een jaartje ouder, was een jaar eerder gescheiden en was al maanden aan het proberen om mij zover te krijgen een weekje met haar naar bijvoorbeeld Turkije te gaan. Na aandringen van mijn man hebben we...meer lezen »»

Lekker met mijn kutje spelen

Categorie: masturberen   Toegevoegd op woensdag 3 september 2014 01:15 door mooilekkerwijf.
Lekker met mijn kutje spelen - Pornoverhalen!
Ik wil jullie graag vertellen waardoor ik weer zin in seks heb gekregen. Mijn naam is Joyce, ik ben tweeλnveertig jaar, inmiddels ruim twintig jaar getrouwd met Rob. Hoewel ik nooit op de cover van een modeblad zal komen te staan ben ik heel tevreden met mijn uiterlijk. Ik ben niet een van de kleinste vrouwen met een lengte van 1.70 meter, ben daarbij ook heel behoorlijk bedeeld met een paar ferme borsten die ondanks mijn leeftijd nog steeds...meer lezen »»

Laatste update was op zondag 21 september 2014
Kies je favoriete Porno Verhalen uit de volgende categorieën:
• aftrekken • amateurs • anaal • asians • ballbusting • bdsm • bejaardensex • bisex
• buitensex • creampie • cuckolding • cybersex • dierensex • dominant • eerstekeer • escort
• exhibitionist • extreem • facesitting • familiesex • fantasie • fetish • gangbang • gluren
• gynaecologie • hardcore • hoeren • homo • homoincest • incest • interracial • kalekutjes
• lesbo • masturberen • meesteres • MILF • monsterlul • moslimseks • negerinnen • omasex
• onderdanig • onderzoek • opasex • ophetwerk • parenclub • partnerruil • pervers • pijpen
• plassex • poepsex • rijpewijven • romantisch • school • sexclubs • sexverhalen • slavin
• sm • spanking • speeltjes • squirting • tieners • torture • transsexueel • travestie
• trio • vakantiesex • verkrachting • vernedering • vreemdgaan • vuistneuken • webcam • zwanger
Een Grotere Pik! Verras je vrouw of vriendin met 5 centimeter extra!
Een Grotere Pik! Verras je vrouw of vriendin met 5 centimeter extra!