Faridah 25 jaar
Hitsige Marokkaanse vrouw wil seksdate met een ondeugende vrijgezel!
Welke stoute ondeugende vrijgezel wil een seksdate met mij? Ik ben een altijd hitsige Marokkaanse vrouw van 25 jaar. Ik heb een heerlijk nat en heet kutje!

Het verjaardags feestje van Milou
Categorie: lesbo   Toegevoegd op woensdag 3 juli 2013 02:09 door rollercoaster.

Milou Dekker is gisteren 16 jaar geworden en vandaag (zaterdag) wordt haar verjaardag in huize Dekker gevierd. Milou heeft drie vriendinnetjes uitgenodigd voor het feestje. Ze zitten al jaren samen op school en op gymnastiek. Milou heeft ook via internet een nieuwe vriendin leren kennen. Ze heet Corrie en is 17 jaar. Via internet is er sedert enkele weken een heftige berichtenwisseling tussen de moeder van Milou en Corrie op gang, die ertoe heeft geleid dat zij elkaar in korte tijd enkele keren ontmoet hebben. De laatste keer was bij hen thuis en daar heeft Corrie ook met Pa Bert en dochter Milou kennisgemaakt. Tussen Milou en Corrie is een internet correspondentie op gang gekomen. Milou denkt dat ze Corrie een nieuwtje verteld heeft toen ze schreef dat ze een paar keer seks met haar papa en mama had gehad. Niets was minder waar, want de geile Samantha had Corrie uitgebreid op de hoogte gehouden van het hele gebeuren. Daarbij was afgesproken dat Corrie niets zou laten doorschemeren in haar vriendschap met Milou. Wel wist Samantha dat Milou Corrie in vertrouwen had genomen en Corrie en Samantha hebben toen besloten dat Corrie ook op de verjaardag van Milou zou komen (Milou had haar trouwens wel zelf uitgenodigd). Zo verscheen Corrie op het afgesproken tijdstip in Maarsenbroek om het feestje mee te vieren. Met de ouders van Corrie was afgesproken dat zij tot zondagmiddag mocht blijven. In huize Dekker aangekomen ontmoet Corrie de overige deelnemers aan het feestje. In de eerste plaats de jonge zuster van Samantha, Marcella geheten, een aardige vrouw met een heel vrouwelijke uitstraling. Het valt Corrie op dat ze een paar stevige ferm vooruitstekende borsten heeft onder een blouse waarvan de knoopjes op knappen staan. Als ze opstaat om haar zus te helpen in de keuken merkt Corrie dat ze een nadrukkelijke knipoog krijgt, waardoor ze wat speciaal op deze vrouw let. Ze draagt een superstrakke legging onder haar blouse en een paar schoenen met behoorlijk lange naaldhakken. Ze loopt met een mooie wiegelende pas en Corrie is onder de indruk van het stevige ronde achterwerk. In het voorbijlopen van haar zwager Bert krijgt ze een speels klapje op haar kont wat haar een speciaal kreetje ontlokt, dat Corrie oppikt als geil. Ook haar man Wilfried geheten ziet er leuk uit. Hij heeft vrij lang leuk krullerig haar en een guitige blik. Als Corrie stiekem naar het gesprek luistert tussen hem en zijn zwager Bert dan merkt dat die behoorlijk pikant is. Nu is Corrie niet vies van een pikant verhaaltje en dus probeert ze te horen wat de mannen bepraten. Ze hoort dat het gesprek over seks gaat en over het ontmaagden van jonge meisjes. Dit onderwerp heeft haar warme belangstelling, want ze is zelf ongeveer een half jaar geleden door haar vader ontmaagd en sindsdien is er een prima seksuele verhouding ontstaan tussen het meisje en haar ouders. Je zou kunnen zeggen dat hetgeen in huize Dekker heeft voorgevallen en kopie is van het voorval in huize Eenaam. Corrie zit een beetje stiekem te luisteren naar het gesprek van de mannen als Ma Dekker, want zo noemt Corrie haar, binnenkomt met een blad met koffie en haar zus volgt haar met het gebak. Milou is een van haar vriendinnen halen. Terwijl de koffie geserveerd wordt valt het Corrie op dat de mannen behoorlijk losse handjes hebben, maar dan wel ten aanzien van de andere vrouw dan hun eigen. Voordat Corrie met een rood hoofd wegkijkt ziet ze dat Pa Dekker zijn grootte hand op de vooruitstekende boezem van zijn schoonzus legt, die hierbij opnieuw het speciale geluidje voortbrengt terwijl ze hem een gebakje laat kiezen. Zwager Wilfried strijkt met zijn hand over de achterzijde van het bovenbeen van zijn schoonzus Samantha die net iets te lang stil blijft staan om het niet op te laten vallen. Als Ma Dekker even later Corrie het dienblad met de kopjes voorhoud kijkt ze haar diep in de ogen en geeft haar een vette knipoog. Net op dat moment voelt Corrie een strelende hand op haar bovenbeen en die kan alleen maar van Pa Dekker zijn, want hij zit immers naast haar. Als Corrie met een rood hoofd haar kopje koffie op de salontafel zet kijken Pa en zijn zwager veelbetekenend naar haar bovenbenen, die een flink stuk onder haar korte moderne rokje uit komen. Gelukkig denkt Corrie heb ik een maillot aan in plaats van hold-up kousen, nu zien die mannen gelukkig niet zoveel. Als ze weer gaat zitten komt Marcella naast haar zitten en vraagt haar hoe ze de familie heeft leren kennen. In het geanimeerde gesprek dat volgt krijgt Corrie meerdere malen het uitzicht op de diepe gleuf tussen de borsten van Marcella te aanschouwen. Marcella laat met een lachje weten dat ze in de gaten heeft waar Corrie naar kijkt. Tijdens het gesprek ontstaat er lawaai in de keuken en na een paar minuten verschijnen er vier meiden in de kamer. Milou natuurlijk en haar drie vriendinnen. De drie vriendinnen worden netjes voorgesteld, de familie Dekker is tenslotte een keurige familie, en krijgen limonade, thee en gebak van Ma Dekker. Milou kruipt even bij haar oom op schoot en geeft hem een zoen op zijn mond, waarna ze lachend verhuisd naar de knie van haar tante die haar ook een zoen op haar mond geeft, maar hierbij wel haar mond toegankelijk maakt voor de tong van Milou. Het is slechts een korte kus, maar toch. Ondertussen strijkt Marcella even vol met haar hand over de prille borstjes van Milou. Als laatste in het rijtje krijg ik ook een tweede zoen op mijn mond van haar, maar ik ben even te verbouwereerd om er verder op te reageren omdat Milou snel van mijn knie afglipt. Milou voegt zich bij haar vriendinnetjes en daardoor ontstaat er voor mij (Corrie) een dilemma, ben ik nu de gast van de ouders of de vriendin van Milou, die haar hartgeheimen aan mij heeft medegedeeld? Ik weet het niet meer en besluit maar even af te wachten; ondertussen bekijk ik de drie gymnastiek vriendinnetjes van Milou. De eerste die mij opvalt is een uitdagend gekleed meisje dat Leonie heet. Ze is net zo groot als Milou, maar ik zie in haar strakke T-shirtje twee lekkere stevige borstjes staan met daarop onmiskenbaar erecte tepeltjes. Onmiddellijk vraag ik me af of dit komt door het schuren van de stof langs haar tepeltjes of dat ze misschien al een beetje geil is? Leonie draagt een leuke kakikleurige workersbroek onder haar T-shirt en er is een stukje van haar strakke jonge wat bolle buikje zichtbaar. Ook Wilfried schijnt belangstelling voor haar te hebben, want af en toe zie ik dat hij ook een steelse blik op haar werpt. Het tweede meisje is Daphne, het is een zwart (Arubaans?) meisje en heeft de typische bouw van een negerin. Het meisje heeft nu al een dikke kont en brede heupen. Mijn eigen papa zou zeggen die kun je lekker beetpakken onder het neuken mijmer ik. Daphne heeft veruit de grootste borsten van de vier meiden. Ik ben bijna jaloers op haar, de hare zijn dikker dan de mijne (B-cup) ze lijkt me ook de oudste van het stel. Daphne heeft een fel rood truitje aan met een ronde hals, die de aanzet van haar flinke borsten duidelijk laat zien. Eronder draagt ze een schone, maar duidelijk oude spijkerbroek die strak om haar lijf zit en waardoor ik de bolling van haar ongetwijfeld dikke schaamheuvel kan zien. Ook voor dit grietje heeft oom Wilfried belangstelling, maar ik zie ook een bepaalde blik in de ogen van Ma Dekker richting dit meisje. Tenslotte is daar Bettie, dat er uit ziet als een erg onschuldig klein meisje. Je ziet haar nog zo met poppen spelen, maar ook onder haar truitje beginnen haar borstjes te ontluiken. Ik denk dat het nog een combinatie is van babyspek en de eerste vrouwelijke uitgroei. De rest van haar lijfje is in tegenspraak met haar kinderlijke uiterlijk. Bettie heeft een zeer kort rokje aan met een maillot eronder en je kijkt te pas en te onpas tegen haar in ontwikkeling zijnde billen en kruis aan. Af en toe denk ik zelfs een glimp wit op te vangen door de maillot heen en ik verwacht dat ze nog een onschuldig wit meisjesbroekje zal dragen. Wat me wel opvalt is dat Bettie gewoon heel ongegeneerd iedereen tussen haar benen laat kijken terwijl ze met een onschuldige blik rondkijkt. Ook mijn blikken worden telkens naar haar kruis gezogen. Gelukkig bevind ik me in goed gezelschap want ook de dames onder ons blikken regelmatig naar het kruis van Bettie en wisselen vervolgens een blik van verstandhouding. Ik zit wat over Bettie te mijmeren en hoor vaag dat oom Wilfried tegen Pa Dekker fluisteren dat hij Bettie best eens zonder die maillot wil zien. Pa Dekker bevestigt zijn idee. Ik richt mijn aandacht op Daphne als Milou me komt halen om bij hen aan de eetkamertafel te komen zitten. Ik neem mijn koffie, waar ik nog geen slok van op heb, mee naar de eethoek en schaar me onder mijn leeftijdsgenoten. Al snel gaat het gesprek over school, leuke leerkrachten, klierjongens en leuke jongens. Onder dit gesprek kijk ik belangstellend naar Daphne, zij zit tegenover me en telkens toont ze me haar volle borsten die, als ze voorover buigt, bijna uit haar rode truitje tuimelen. Ik geef plichtsgetrouw antwoord op de aan mij gestelde vragen, maar ben er niet echt bij met mijn gedachten. Mijn gedachten zitten namelijk bij die heerlijke zwarte borsten, die steeds opnieuw mijn aandacht vragen. Ook kijk ik naar de mond van het meisje en wordt geil bij het idee dat ik die dikke zwarte lippen zal kussen en haar tongen. Ik probeer krampachtig bij het gesprek te blijven en dan ontdek ik dat Bettie, die naast mij zit onder het gesprek met een hand onder haar rokje zit. Voorzichtig neem ik het meisje op en terwijl ik zie dat haar hand wat beweegt trekt plots haar truitje strak, waardoor het me opvalt dat haar tepeltjes hard geworden zijn en tegen de stof van haar truitje aandrukken. Ik geile kind zit zich vast te vingeren dringt het tot me door. Voorzichtig laat ik mijn rechterhand onder de tafel verdwijnen en zoek voorzichtig naar contact met haar. Even later voel ik de stof van haar maillot en met voorzichtig strelende vingers beweeg ik mijn hand omhoog. Ik kleine ding naast mij zucht een keer en kijkt steels in mijn richting. Ik kijk brutaal terug en geef haar een langzame knipoog. Ondertussen schuift mijn hand verder en verder omhoog inmiddels onder het rokje en ja hoor plotseling voel ik de vingers van het grietje. Ze zit gewoon door haar maillot en haar broekje heen haar kleine doosje te strelen. Voorzichtig leg ik mijn hand over haar vingers en knijp voorzichtig met haar mee. Ik voel hoe ze haar benen wat verder opent en probeert om haar hand onder de mijne vandaan te trekken. Omdat ik niet zeker van mijn zaak ben laat ik dat niet gebeuren en zo strelen we samen haar kleine poesje. Ik ben bang dat het misschien opvalt omdat Bettie wel erg vaak gaat verzitten op haar stoel en daarom trek ik mijn hand terug en ruik even terloops aan mijn vingers he lekker, ik ruik een heel klein beetje geil. Ik kijk haar doordringend aan en grijp achteloos haar hand onder de tafel weg, wat haar een nauwelijks ingehouden zucht ontlokt, en ruik even snel aan haar eigen vingers voor ik haar hand op tafel leg. Ook haar vingers ruiken naar geil en ik concludeer dat het kleine sletje echt geil is en al een heuse geile afscheiding heeft. Snel reken ik of ikzelf dat ook al had toen ik 12 was. Ik kan het me niet herinneren. Ik word ruw uit mijn overpeinzingen gehaald door Milou die vraagt of ik mee wil doen met verstoppertje spelen. Wie weet wat er dan gebeurt en daarom stem ik toe. We gaan met zijn vijven naar de gang en er wordt afgesproken dat we niet in de kamer bij de grote mensen mogen komen. Iedereen gaat akkoord en al snel is besloten dat Milou hem voor de eerste keer zal zijn. Milou gaat tussen de jassen onder de kapstok staan en begint te tellen. We snellen al giebelend weg, alleen ik weet niet goed de weg, ik ben nog maar zo weinig in dit huis geweest. Bettie heeft het in gaten of ziet haar kans schoon, maakt niet uit, kom met mij mee ik weet een leuk plekje fluistert ze snel en samen gaan we de trap op, Bettie voorop. Hierdoor kan ik lekker onder haar korte rokje kijken. Ik hoor vaag gerommel rechts van me en ik weet dat dat de kamer van Milou is. Bettie trekt me mee achter een gordijn dat ik eerder heb zien hangen. Tot mijn verrassing zat daar de trap naar de vliering achter en snel klimmen we samen omhoog. Bovenaan de trap hangt een tweede gordijn en daarachter is de rommelzolder van de familie. Wat ik niet weet, maar mijn kleine gids wel is dat er in de donkere hoek rechts achterin een bed staat en al snel liggen we samen onder een deken op dat bed. Ik voel het strakke lijfje van Bettie tegen me aandrukken en fluisterend vraagt ze of ik nog een keertje onder haar rokje wil voelen. Ik fluister terug dat ik dan wel in haar maillot wil voelen. Ze knikt, pakt mijn hand en fluistert stop hem er zelf maar in. Zelf duwt ze het boord van de maillot omlaag en daar lig ik dan met mijn hand in een maillot rustend op een dik zacht bobbeltje, dat zonder miskennen haar kleine tienerkutje is. Gretig voel ik met mijn vingers over haar slipje en knijp heel zacht in het bobbeltje. Mmmm, kreunt ze even later in mijn oog, je mag ook wel in mijn onderbroekje hoor, dat vind ik veel lekkerder. Ik sta versteld van het kind, maar ben nu zo geil dat het me moeite kost om niet onmiddellijk met een professionele greep haar kleine jonge kutje te vingeren. Eerst even lekker voelen, fluister ik zacht en tast daarbij het hele dikke kutbobbeltje af. Mag ik bij jou ook voelen vraagt ze hijgend. Natuurlijkfluister ik, wat wil je eerst voelen? Eerst je tietjes, fluistert ze terug, die zien er zo mooi uit! Dat er ondertussen naar ons gezocht wordt door Milou ben ik al helemaal vergeten. Ik ga helemaal op in het aftasten van het kleine dikke jonge kutje van Bettie. Tjonge jonge denk ik wat is die kleine af geil. Ik voel haar tastende vingers over mijn strakke tietjes gaan terwijl het grietje een zucht slaakt. Met mijn linkerhand stop ik de zoekende hand van het meisje onder mijn strakke truitje en ze fluistert opgewonden terug jij draagt nog geen beha. Dat hoef ik ook nietfluister ik terug. Voel maar hoe lekker strak mijn tietjes nog zijn fluister ik. Meteen voel ik hoe het grietje gretig mijn borsten begint te betasten. Jij hebt ook harde puntjes, net als ik, zegt ze even later met verwondering in haar stemmetje. Natuurlijk, fluister ik, ik vind het ook lekker als jij aan mijn borsten zit, net zoals jij het fijn vindt dat ik in je slipje voel. Mmmm, zucht het meisje en duwt haar dikke trutje aanhalig tegen mijn hand. Op dat moment hoor ik gestommel en snel verbreek ik het contact en trek mijn hand uit Bettie's maillot. Stil liggen we samen onder de deken. Gelukkig maakt Milou voldoende lawaai om precies te weten waar ze is. We horen een van de andere meiden van beneden roepen of ze ons als gevonden heeft. Het verheugd me als er een kort neen weerklinkt. Bettie ligt nu in mijn armen en plotseling voel ik hoe ze me een onschuldig kusje op mijn mond geeft. Ik trek haar stevig tegen me aan en leg mijn hand op haar kruis en knijp er eens stevig in waardoor het grietje lekker tegen me aan kronkelt. Ik heb moeite om mijn opborrelend lachje in te houden want Milou staat nu bijna voor het bed terwijl ik stevig een klein tienerkutje lig te kneden.Gelukkig is het pikkedonker en vergeet ze het licht aan te doen. Milou rommelt nog wat rond en gaat vervolgens weg. Ik hoor haar de trap af stommelen terwijl ze naar beneden roept dat ze ons niet kan vinden. Ik moet je nog even lekker voelen hoor, fluister ik Bettie in haar oortje en geef er vervolgens een kusje op. Snel wring ik opnieuw mijn rechterhand langs haar maillot in haar slipje. Oh getver….. wat voelt dat lekker zo tussen die warme dijtjes van dat kind. Heerlijke bobbel, nog totaal geen haar, lekkere jeugdige vetophoping. Heerlijk strelen over dat zachte bolle kruisje, dat nog voor een deel uit babyvet bestaat. Heerlijke bolle lipjes, nog geen onderscheidt tussen binnenste en buitenste lipjes die nog lekker strak tegen elkaar aan geperst liggen. Toch even voorzichtig kijken of ik er het topje van mijn wijsvinger tussen kan krijgen. Yesss het lukt, goh ze is zelfs al een klein beetje glibberig. Ik wrijf voorzichtig met mijn wijsvinger zacht over de bolle uitstulpingen van de lipjes ohhh wat veren ze lekker mee. Ik duw wat harder en wrijf het vrijkomende vocht over de lekkere bolle vetkussentjes. Bettie is al lekker geil bedenk ik me en ik fluister in haar oortje, oh Bettie, ben jij al geil schatje? Wat betekent dat? vraagt ze. Ik ben verbouwereerd en kan haar nu zachtjes toefluisteren, nou voel je mijn vinger? Mmmm, zucht ze. Nu is een klein beetje vochtig, leg ik uit, dus ben je geil; wil je zelf ook even voelen. Ik voel dat Bettie knikt en even later voel ik haar tastende vingers langs de mijne. Oh is dat geil, geeft ze toe, dat wist ik niet, maar het voelt wel lekker aan. Zeker met jouw vingers, zucht ze gepassioneerd. Je mag wel even bij mij voelen hoor, fluister ik geil in haar oor, dat vind ik lekker. Ik voel hoe Bettie haar hand uit haar eigen broekje haalt in onder mijn rokje laat glijden. Kom maar gelijk in mijn slipje, fluister ik bevend van het geil. Al snel overwint Bettie mijn barriθres en voel ik har tastende vingers op mijn supernatte kwijlende poes. Ohkreun ik zacht, voel maar lekker hij is al lekker nat he? Goh jouw kutje staat al een beetje open, fluistert Bettie, waarna ze me een zoen op mijn mond geeft. Ja, fluister ik terug, ik heb al een paar keer een mannenpiemel in mijn kutje gehad. Oh, fluistert Bettie terug, en vond je dat fijn? Ja, fluister ik terug. Kan ik dat ook al? vraagt het kleine meisje nu geοnteresseerd. Ja, fluister ik terug, maar het is beter als je daar nog een poosje mee wacht! Het is beter als je eerst een poosje met jezelf speelt, dan ontdek je eerst zelf hoe lekker het is om geil te zijn en ook om klaar te komen, want als je een mannenpiemel op het verkeerde moment toelaat dan vind je het alleen maar eng en voel je je later erg rot. Onder dit fluisterende gesprek voel ik met mijn linkerhand onder het truitje en betast zacht haar kleine strakke borstjes. Hierbij zucht Bettie als ik haar tepeltjes aanraak. Verbaasd, maar ook opgewonden voel ik dat dit meiske van boven al een echt vrouwtje is, zonder babyspek en met al heuse dikopgezwollen tepelhofjes met daarop harde puntjes. De combinatie van Bettie's tastende vingers over mijn poes en mijn gewriemel bij dit jonge meisje zorgt ervoor dat ik ondertussen kletsnat tussen mijn benen ben. Plotseling hoor ik opnieuw stemmen, ik was het spelletje wegkruipertje helemaal vergeten, en ik fluister Bettie toe dat we beter op kunnen houden en ons vrijgeven. Bettie zucht van frustratie en fluistert nog even, wanneer gaan we verder? Ik vind het heerlijk zoals jij met mij speelt. Dat weet ik niet, fluister ik terug terwijl ik de deken van ons afgooi en mijn eigen kleren weer in fatsoen breng. Ook Bettie staat op en doet haar truitje omlaag en haar maillot recht. Ik pak haar nu bij de hand, geef er een bemoedigend geil kneepje in en samen lopen we naar de trap. Juist op dat moment gaat het licht aan en zie ik het hoofd van Wilfried, die gelijk belangstellend omhoog en tussen mijn benen kijkt. Ik hoop maar dat hij niet ziet dat het kruis van mijn maillot en mijn slipje kliedernat zijn. Er komt een glimlach op zijn gezicht als hij ons ontdekt en zegt zo dus jullie zaten daar verborgen? Milou kon jullie niet vinden en ik dacht ik help haar even! Gezamenlijk gaan we naar beneden en krijgen wat te drinken van Ma Dekker, die mij daarbij zeer indringend aankijk. Ik voel dat ik een rode kleur krijg als ze een knipoog geeft, zo van ik weet wat jij uitgespookt hebt dame. Ook de andere volwassenen grijnzen nu naar me en ik voel me een beetje opgelaten. Gelukkig vraagt Daphne wanneer we verder gaan. Milou wil ook wel en er wordt besloten dat Daphne hem is. Natuurlijk kan ik nu niet weer naar de zolder gaan. Iedereen weet immers dat ik daar met Bettie zat. Dit keer is Milou iedereen te snel af en terwijl Daphne aftelt glippen Milou en ik de kamer van Milou binnen en sluit Milou deze af. We kruipen achter het bed waarbij Milou bij mij op schoot kruipt. Wat heb je met Bettie gedaan?, vraagt ze fluisterend maar indringend. Oh weggekropen voor jou, giechel ik. Nee Corrie, fluistert Milou indringend, ik heb jouw ogen gezien toen mama jou een knipoog gaf onder het drinken van de limonade en je kreeg een vuurrode kop. Dus vertel op. Ik grinnik zacht en trek haar wat steviger in mijn armen en ik vertel haar wat ik eerder met Bettie heb uitgespookt. Ondertussen gleed de rechterhand van Milou onder mijn rokje en voelde ze in mijn nog steeds natte kruis. Goh, viespeuk, je bent helemaal nat daar van onderen, zei ze met een lachje in haar stem. Sssttt, deed ik, bang om ontdekt te worden. Wel duwde ik mijn bolle poesje tegen haar hand en greep ik zacht in haar kleine borstjes. Milou kreunde zacht een drukte haar bovenlijfje tegen mijn hand. Sssttt, fluisterde ik opnieuw, straks hoort Daphne ons. Dat geeft niet, fluisterde Milou terug, ze weet waar we zitten. Ze komt straks binnen om even lekker te geilen, als jij het niet erg vindt. Nee fluister ik zacht terug, maar zal het niet in de gaten lopen? Niet als we niet te lang bezig blijven, zegt Milou zacht, ik denk dat Bettie het wel druk met zichzelf zal hebben zij zit hiernaast in de badkamer. Even later wordt er zacht op de deur getikt en Milou gaat snel open doen. Enkele tellen later staat ze met Daphne bij me. Waren jullie al aan het geilen?, vraagt het volwassen ogende meisje. Een klein beetje, antwoordt Milou, maar Corrie heeft wel verteld wat ze met Bettie heeft uitgespookt. Hierna vertelt Milou met veel verve wat ik met Bettie heb uitgehaald. Ik help haar met het invullen van een paar details als Daphne vraagt Corrie, ben jij al eens geneukt? Ik kijk haar aan en vervolgens naar Milou. Ik zie de vragende blikken in hun ogen en ik vertel hun zacht dat ik al een paar keer door mijn papa geneukt ben. Ook vertel ik dat ik meer belangstelling heb voor volwassen mannen, zoals Bert en Wilfried, dan aan klasgenootjes op het VWO. Beide meiden gaan helemaal op in mijn verhaal en ik merk dat ze allebei over hun kruis staan te wrijven. Ook valt me op dat Daphne zacht in haar volle borsten staat te knijpen. Ik ga op de rand van Milou's bed zitten en trek Daphne voorzichtig naast me. Mag ik jouw borsten eens zien, vraag ik haar zacht, ze lijken ze mooi zwart. Dat zijn ze ook, fluistert Daphne terug, en mijn tepels zijn pikzwart. Hierbij duwt ze de voorkant van haar truitje zover omlaag dat ik haar mooie rode behaatje kan zien. Met voorzichtige vingers streel ik het warme donkere vlees wat me getoond wordt. Je mag mijn behaatje wel afdoen hoor, zegt Daphne zacht. Dan kan ik beter je truitje ook even uittrekken fluister ik terug en al snel duw ik het zachte truitje over haar hoofd. Direct erna zit het knappe tienertje naast me met haar prachtige ebbenhouten kleurige bovenlijf en alleen een behaatje voor dat duidelijk te klein is geworden, want zoals ik al eerder zag puilt haar borstvlees aan alle kanten uit het behaatje. Ik maak het behaatje snel los en bevrijdt het prachtige zwarte borstvlees van de jonge tiener. Speel je met m'n tietjes, vraagt de tiener dweperig, ik vind het lekker als iemand anders aan mijn borstjes zit. Snel trek ik het zwarte meisje tegen me aan en steek mijn handen onder haar armen door en neem haar mooie stevige zwarte borsten in mijn handen. Eerst streel ik ze zacht en verbaas me over de dikte en de veerkracht van deze borsten. Al snel vouwen mijn vingers zich om de tepelhoven en de tepels van het meisje. Als ik haar pikzwarte puntjes, die al lang hard zijn, aanraak kreunt ze zacht. Vind je het lekker? vraag ik met een dikke stem van de emoties. Ja, fluistert ze zacht terug, wil je er ook een beetje in knijpen. Met trillende vingers voldoe ik graag aan de wens van het mooie meisje en neem de beide borstpunten tussen mijn duimen en wijsvingers en trek er voorzichtig aan. Opnieuw kreunt Daphne zacht. Ik voel wat bewegen als Milou op haar knieλn naast Daphne gaat zitten en haar zacht begint te kussen. Ook ik kus het zwarte meisje nu in haar heerlijk fris ruikende nek. Als ik even later mijn neus in haar zwarte haren steek ben ik verbaasd van de stugheid van dat haar. En ondanks dat ruikt ook dat bijzonder lekker naar een mij onbekende bloemengeur. Al kussend en wriemelend krijg ik steeds meer zin om ook de rest van dat mooie zwarte lijf te zien. Mijn rechterhand verlaat de dik opgezwollen tepelhof van haar rechterborst en glijdt via haar maag en haar ronde buikje naar de band van de strakke spijkerbroek. Tot mijn verbazing merk ik dat de ritsluiting van die broek al open staat en het zachte meisjesbuikje gespannen in de ontstane opening naar buiten puilt. Nu pas merk ik dat zowel Daphne als Milou wat onrustig zitten te bewegen. Wat is er? vraag ik zacht. We zijn allebei geil aan het worden, fluistert Milou met een vreemd stemmetje van de spanning. Ik ook, bevestigd Daphne. Zullen we ons helemaal uitkleden en dan met elkaar vrijen, vraagt Daphne met een hoopvolle stem. Lijkt me een geil plan, zeg ik direct enthousiast, maar laten we dan ook Bettie ophalen. Die was ik helemaal vergeten, zegt Milou met een dikke stem, wacht dan haal ik haar gelijk. Ze staat op van het bed, opent zacht de deur van de slaapkamer en ik hoor haar indringend fluisteren. Even later komen Milou en Bettie de kamer weer in en hoor ik nog net een flard van een lach die van de volwassenen beneden komt. Zouden ze ons niet komen zoeken? vraag ik nog ten overvloede aan Milou. Dat denk ik niet zegt ze lachend, oom Wilfried zit net schuine moppen te vertellen en als hij zo bezig is vergeten papa en mama echt helemaal de tijd, zeker als zij er ook nog een biertje bij drinken. Ik ben voorlopig gerust gesteld, zeker als Milou terugkeert naar de deur en de sleutel omdraait. Al die tijd zat ik met mijn rechterhand over Daphne's vrij dikke zwarte buikje te strelen en met mijn andere hand betastte ik nog steeds haar lekkere dikke tepelhoven en de harde borstpuntjes. Bettie is na binnenkomst direct naast me komen zitten en zit een beetje te flikvlooien met mijn borsten en duwt telkens haar neus tegen mijn keel. Milou is terug naar het bed gekomen en heeft ondertussen de gordijnen van haar kamer dichtgeschoven, zodat er een intieme schemerachtige sfeer ontstaat. Kom meiden, laten we ons uitkleden, zegt Milou. Nee laten we elkaar uitkleden, zegt Bettie met een gespannen stem, ik vind het leuk om een ander uit te kleden. Ja laten we dat doen, stemt ook Daphne in. Zo gebeurt het ook en al snel voel ik Bettie's handen mijn bloesje en rokje losmaken en verwijderen. Ikzelf help Daphne uit haar strakke spijkerbroek terwijl zij op haar beurt Milou helpt met het uittrekken van haar kleren. Al snel zitten we alle vier in een kring op het bed van Milou met alleen ons slipje nog aan. Milou draagt nu weer een gedegen wit onderbroekje dat de term wit nauwelijks kan doorstaan, want als ze haar benen opent zie ik een gelige vlek op de plek waar haar dikke kutje tegen de stof drukt. Ook Bettie heeft nog een kleine meisjes onderbroek aan met figuurtjes op het pand tussen kruis en elastiek. Daphne draagt net als ik een leuke kleine stringslip, de hare is rood in dezelfde kleur als haar behaatje. De mijne is vandaag wit met daarop een door mij zelf met viltstift erop getekende piemel met de dikke eikelkop tegen de plek waar mijn dikke klitje huist. Dahpne wijst verbaasd naar mijn stringetje en vraagt heb jij die zo gekocht? Nee hoor, zeg ik lachend, het is een oud stringetje van mijn moeder en die heb ik zelf zo opgesierd. Allemaal moeten we nu lachen om het idee, maar toch maan ik hen wat stiller te zijn. Ik heb er op dit moment geen behoefte aan om gestoord te worden door de ouders van Milou. Ik heb weer de kriebels in mijn buik en denk even terug aan de tijd dat ik met vriendinnetjes op mijn eigen kamertje doktertje speelde. Meiden het is tijd om kutjes te kijken, fluister ik zacht en steek daarbij de duimen achter het elastiekje van mijn eigen stringetje. Ik laat mijn string van mijn heupen glijden en nog voor ik hem loslaat vraagt Milou mag ik die eens passen Corrie? Natuurlijk mag dat en al snel zit Milou Dekker met mijn stringetje over haar dikke jonge meisjeskut haarzelf te bekijken. Ondertussen heeft Bettie het rode stringetje van Daphne gepakt en aangetrokken. Getver…, mompelt Bettie, dat ding is helemaal nat in het kruis. Natuurlijk, zegt Daphne vrolijk, ik heb al een poosje met Corrie zitten rommelen en ben daar behoorlijk geil van geworden. Dat merk ik, antwoord ze lachend en wrijft het vochtige kruisje stevig tegen haar eigen dikke spleet aan. We hebben alle vier best wel een dikke spleet, merkt Daphne op terwijl Bettie en Milou de stringetjes weer uit doen, zou dat door het neuken komen? Ben jij wel eens geneukt dan, vraag ik haar brutaal. Ehh, nee, bekent ze fluisterend terwijl ze beschaamd met haar hoofd schudt, maar ik heb wel eens wat in mijn kutje gestopt. Oh, wat dan wel? vraagt Bettie met de nodige belangstelling. Nou de achterkant van een viltstift en ook wel eens een wortel, mompelt ze zacht. Ik heb ook wel eens een wortel geprobeerd, bekent Bettie zacht, maar dat deed toen zeer en daarna durfde ik niet meer. Ik kijk Milou aan en ze geeft me een knipoog als ze zegt Corrie en ik hebben ons wel laten neuken en het was erg fijn, he Corrie? Ik bevestig met een knik haar woorden en kijk indringend naar het mooie zwarte dikke kutje van Daphne. Oh wat zou ik dat graag aan willen raken, want volgens mij is zij na mij de tweede die wel een dikke poes heeft, maar ook bij haar zit er geen babyvet meer bij. Dat laatste kan ik niet zeggen van Milou en Bettie, alhoewel de laatste al aardig aan het omswitchen is. Kom lekker bij elkaar voelen, zeg ik zacht, ik wil de meiden geen kans geven om zich te bedenken, er is zoveel wat ik nog wil zien vanmiddag. Ook ben ik aardig opgewonden geraakt van de korte gesprekjes en ik voel dat mijn kutlipjes zich vullen met bloed en dik opzwellen terwijl ik ook merk dat ze langzaam aan vochtig beginnen te worden. Ik laat me voorover vallen en landt precies zoals ik gehoopt had bij het opgezwollen kutje van Daphne. Ik bekijk het zwarte glanzende heuveltje van het meisje en zie tot mijn verbazing dat haar frommelige, dicht tegen elkaar aanliggende lipjes net zo donker zijn als haar tepelhoven. Dit ziend maakt me bloedje geil. Ik begin het donkere heuveltje te strelen en al snel doet Daphne haar benen uit elkaar om mijn strelende vingers meer ruimte te geven. Ondertussen is Milou half boven mij komen zitten en streelt mijn stijve reeds geprikkelde borsten. Gelukkig, voor mij, heeft het meisje wat ervaring opgedaan met Ma Dekker, want al snel speelt ze heerlijk met mijn stijve tepels en de opgezwollen tepelhoven. Als ze even later nog verder voorover buigt en zachte kusjes op mijn tepels geeft kom ik bijna klaar, zo lekker is ze bezig. Bettie, die even naar het tafereel heeft zitten kijken, buigt zich nu over Milou en begint met haar kleine heuveltjes te spelen en voor ik me weer op Daphne concentreer zie ik dat Milou's tepeltjes al lekker stijf vooruit priemen. Ik keer terug naar het zwarte lijfje van Daphne en streel met twee vingers over de zwellende zwarte schaamlipjes. Hierbij kreunt Daphne zacht. Door een beweging van het matras kijk ik weer even om mij heen en zie dat Daphne haar ene hand uitgestoken heeft naar het dikke poesje van Bettie en dat haar andere hand op de zachte buik van Milou ligt. Opnieuw streel ik over de iets wijkende lipjes van Daphne en voel ik dat ze weer vochtig aan het worden zijn. Heel geraffineerd streel ik het vrijkomende vocht over de dikker wordende lipjes. Daphne vind dit waarschijnlijk lekker want ze opent haar benen wat wijder. Hierdoor komen ook haar lipjes wat verder van elkaar af te liggen en komt er meer ruimte voor mijn vingers om nog meer meisjesgeil op te halen en over haar poesje te smeren. Ook zie ik dat haar kleine genotsknobbeltje langzaam zichtbaar wordt. De aanblik van het steeds verder gaan glimmen van het zwarte meisjeslijf in combinatie met het gevoel in mijn vingers dat ze steeds heter en natter wordt maakt me bijzonder geil. Ook het gerommel van Milou aan mijn borsten maakt dat ik elke minuut geiler word. Vooral als Milou juist op dat moment besluit om me eens lekker in mijn dik opgezwollen kutje te knijpen. Ze weet vast nog van onze kennismaking dat ik dat erg prettig vind als ze dat doet en ik dus helemaal uit mijn dak kan gaan. Ook om mij heen beginnen de andere meisjes wat driester met elkaar te spelen en soms hoor ik enig gesnuif en begin ik de lekkere bezwangerde lucht van geile klamme meisjespoesjes te ruiken. Nu het poesje van Dahpne al helemaal glad en nat is besluit om dat lekkere doosje eens duchtig uit te gaan likken, maar voordat ik dat doe kijk ik nog snel een keer rond, immers het zien rommelen maakt je ook geil. Bettie zit met dichte ogen te genieten van de vingerende vingers van Daphne terwijl ze zelf met haar mooie tietjes speelt en met haar andere hand verwent ze het poesje van Milou en die heeft haar aandacht inmiddels verlegd naar mijn kwijlende doos en haar eigen vette tietjes. Dit gaat goed, als we nu maar niet gestoord worden, dan hebben we nog een leuke tijd voor de boeg. Snel duw ik mijn mond op de bolle heuvel van Daphne en begin die uitgebreid af te likken. Daphne kreunt, van plezier naar ik aanneem, opent haar dijen verder en duwt haar dikke poes tegen mijn gezicht aan en daarbij begint ze ook met haar heupen te wiegen, waardoor ze haar lekkere meisjessappen over mijn gezicht uitsmeert. Bij een paar van die bewegingen stoot mijn neus tegen haar steeds verder ontblotende klitje en kreunt Daphne opnieuw. Zachtjes duw ik mijn tong tussen haar hete dik opgezwollen zwarte schaamlipjes, die ondertussen opgezwollen zijn tot schaamlippen, en lik zo het heerlijke vocht uit haar prille doosje - heerlijk. Al snel neuk ik het zwarte grotje met mijn tong en slurp daarbij aardig luidruchtig het uitstromende vocht op. Het grietje smaakt heerlijk zoutig en ik geniet ervan. Ondertussen betast mijn rechterhand de dikke knop van haar iets uitstekende clitoris en ik streel dat harde soepele orgaantje. Door mijn geneuk in combinatie met het strelen zorgt ervoor dat Daphne tegen mijn gezicht op begint te bokken en af en toe een stevige kreun uit. Ondertussen voel ik hoe mijn eigen kutlipjes uitgerekt worden en er een aarzelende vinger over mijn eigen klitje strijkt. Oh, kreun ik gesmoord in de dikke zwarte poes van Daphne. Heerlijke warme schichten vloeien door mijn lijf als er opnieuw, stevig nu, aan mijn kutlipjes getrokken wordt. Ook de vinger op mijn klitje begint er zacht overheen te wrijven en ik voel tegelijkertijd dat mijn tietjes verstrakken en mijn tepeltjes bijna pijn doen van stijfheid. Omdat Daphne niet langer gecontroleerd kan worden door mij raak ik het contact met haar poes kwijt en wrijft mijn hand alleen nog maar over haar doos. Al snel duw in twee vingers in de zwarte schede en spreid binnen in haar mijn vingers onder het terugtrekken. Al snel begint Daphne gierende bewegingen te maken en duwt haar poes tegen mijn hand. Snel kijk ik even rond en merk dat Bettie de dikke zwarte borsten van Daphne aan het bewerken is. Ze kneedt de vrij zware bollen met haar handjes die de omgang bijna niet kunnen omspannen. Ook plukt ze af en toe aan de twee pikzwarte tepels die stijf overeind staan. Ook zie ik dat Bettie's poesje op dit moment vrij is omdat Milou al haar aandacht aan mijn kwijlende doos schenkt. Snel trek ik Bettie met mijn linkerhand wat naar me toe en begin haar kleine iets openstaande kutje te strelen. Ook dit grietje is al lekker nat en het kost geen moeite om een vinger tussen haar lipjes te wurmen. Snel duw ik de vinger in de schede van het kleine grietje en leg mijn duim op de plaats waar ik haar kittelaar vermoed. Zacht wrijf ik over het hete tere vel en al snel voel ik de verharding die de plaats van het klitje verraad. Ik richt de aandacht op het gebiedje rond dat harde plekje en streel het heel nauwkeurig. Ik weet van mezelf dat het heel lekker en opwindend is als de omgeving van je kieteltje gestreeld wordt zonder dat de cruciale plek zelf beroerd wordt. Als ze het goed doen wordt je er knettergek van verlangen van. Daphne heeft intussen een hand op mijn hoofd gelegd en duwt mijn hoofd ongeduldig weer richting haar dikke zwarte kutje. Gewillig laat ik me door het andere meisje leiden en tuit mijn lippen over het harde donkerrode puntje van haar liefdesknopje en ik zuig er zacht op. Daphne en Bettie kruipen stevig tegen elkaar aan en drukken hun lichamen gulzig tegen elkaar aan zonder mij te hinderen bij mij werk tussen hun wijd gespreide dijen. Ook voel ik Milou's handen en mond op mijn kruis en als het lieve vriendinnetje zo door gaat dan weet ik niet wie er het eerst klaar zal gaan komen Daphne of ik. Ik voel mezelf helemaal warm worden en een vuurbal zakt zacht maar gestaag naar mijn poesje en verspreidt onderweg allemaal lekkere prikkelingen de voorbode van mijn orgasme, zoals ik ondertussen weet. Op het moment dat ik mijn orgasme voel uitbarsten begint ook Daphne zachtjes te schreeuwen en verhoogt ze haar wilde schokkende bewegingen rond mijn vingers en mond. Als ik zachtjes in het klitje van Daphne bijt is het net of de alarmsirene af gaat, zo kreunt en schreeuwt het zwarte meisje haar orgasme naar buiten. Gelukkig is Bettie bij de hand genoeg om de meeste schreeuwen met kusjes te smoren en ik stop maar met het verwennen van het zwarte poesje. Als de volwassenen beneden het horen en argwaan krijgen zijn we de klos. Dit laatste kan ik niet helemaal meer beredeneren want op dat moment explodeert ook mijn orgasme en moet ik mijn mond tegen het strakke dikke buikje van Daphne duwen om zelf geen verraad te plegen. Terwijl ik lig uit te hijgen duwt Daphne mijn vingers uit haar schede en strijkt me eens over mijn haren. Nu kan ik me weer op Bettie richten en al snel schuiven mijn twee vingers weer heen en weer door het krappe kwijlende poesje van het jonge kind. Nu Daphne en ik tot onze orgasmen zijn gekomen lijkt het alsof we afgesproken hebben om ons nu op de twee anderen te richten en na een laatste kus merk ik dat Daphne Milou bovenop zich trekt en mij de ruimte geeft om me op Bettie te richten. Snel schuif ik naast Bettie en trek haar met een arm naar me toe terwijl de andere hand bezig blijft met het verwennen van haar poesje. Ik zoen Bettie en zij zoent lekker fel terug. Ook betast ik de kleine strakke borstjes met de toch harde en dikke kleine puntjes. Als ik zacht in haar borstje knijp kreunt Bettie lief en kronkelt ze tegen me aan. Als ze haar hoofd wat opheft vang ik haar mond met de mijne en begin ik een tongzoen met haar. Deze zoen wordt al snel een heftig tongduel en duwt Bettie haar lijfje tegen me aan. Ik streel haar borstjes en wrijf nu bewust over haar kleine klitje, dat kleddernat is van het vocht dat al uit haar kleine jonge poesje stroomt. Bettie en ik zoenen heerlijk en plotseling verbreekt ze de kus en kijkt me met een lieve geile waterige blik aan. Wat is er, vraag ik en geef haar een klein kusje op haar oortje. Ik krijg zo'n raar warm gevoel in mijn buikje, zegt ze zacht. Zakt het naar je poesje toe, vraag ik terug. Het enige wat het kleine ding doet is heftig bevestigend knikken en dan sluit ze haar ogen met een diepe zucht en klapt vervolgens haar dijen om mijn hand, zodat ik die nog maar een heel klein beetje kan bewegen. Bettie slaakt nog een paar diepe zuchten en opent voorzichtig haar ogen. Ik moet zacht glimlachen, want dit heb ik al vaker bij mensen gezien die klaar kwamen die intense blik van bevredigd zijn heerlijk dat ik dit voor het kleine grietje mocht doen. Ik trek Bettie stevig tegen me aan en ze laat mijn hand vrij die tussen haar dijen geklemd zat. Ze zucht nog eens diep en slaat haar armen om me heen en begint me zachtjes over mijn gezicht te likken. Heerlijk lig ik zo met Bettie te genieten en merk ik dat de matras vervaarlijk begint te schommelen. Naar mijn idee het teken dat ook Milou zover is dat ze tot een orgasme komt. Gelukkig is Daphne voldoende bij de tijd om ervoor te zorgen dat Milou niet het hele huis bij elkaar krijst, door haar letterlijk de mond te snoeren met haar eigen mond met die waanzinnig lekker aanvoelende dikke zwarte lippen. Als na een poosje Milou ook gekalmeerd is gaan we alle vier in de kring op het bed zitten en is er een sfeer van het genoten hebben van ons orgasme en van elkaar. Voorzichtig kijkt Daphne op het wekkertje van Milou en fluistert, we zijn al meer dan een uur hier boven; zal niemand ons missen? Het lijkt me het beste dat we ons aan gaan kleden en naar beneden gaan zegt Milou zacht, mama zal zo wel patat gaan bakken en dan moeten we present zijn als we niet de aandacht op ons gevestigd willen hebben. We besluiten om om de beurt naar de badkamer te gaan om ons een klein beetje te wassen en daarna aan te kleden. Zoals afgesproken gaan we te werk en na een klein kwartiertje zijn we alle vier weer in de kamer aan de tafel en doen we net of er niets gebeurt is. Wel valt mij op dat Ma Dekker en tante Marcella af en toe nieuwsgierig vragende blikken proberen te wisselen met Milou en mij. Ik probeer niets te laten blijken en Milou kijkt heel onschuldig naar haar moeder. Gelukkig krijgen we nog wat te drinken en worden de frieten gebakken. Alleen Marcella kan op zeker moment niet laten om dicht tegen me aan te komen staan en in mijn oor te fluisteren wat voor spelletjes hebben jullie gespeeld boven? Ik ben sprakeloos en probeer te voorkomen dat ik een rode kleur krijg op mijn wangen maar dat mislukt enigszins want Marcella fluistert nog wacht maar ik ontdek het wel en loopt terug naar de keuken met een wetende glimlach om haar mooie rood geverfde mond. Ook kijk nog even stiekem begerig naar haar soepel bewegende billen in de strakke legging. Ik gedachten hoop ik dat ik nog eens de gelegenheid krijg om te ontdekken hoe Marcella werkelijk is. Als we gegeten hebben wordt het tijd voor mij om naar huis te gaan en Pa Dekker en Milou brengen mij naar het station. Ook beloofd Pa mij om mijn ouders te bellen te vragen of ze mij op het station af willen komen halen. Zo eindigde het verjaardagsfeestje van Milou in een ontdekkingsreis van vier meiden naar hun seksuele grenzen.


• aftrekken• amateurs• anaal• asians• ballbusting• bdsm• bejaardensex
• bisex• buitensex• creampie• cuckolding• cybersex• dierensex• dikkewijven
• dominant• eerstekeer• escort• exhibitionist• extreem• exvrouw• facesitting
• familiesex• fantasie• fetish• gangbang• gigolo• gluren• groepsex
• gynaecologie• hardcore• hoeren• homo• homoincest• incest• interracial
• kalekutjes• lesbo• lilliputters• masturberen• meesteres• MILF• monsterlul
• moslimseks• negerinnen• omasex• onderdanig• onderzoek• opasex• ophetwerk
• oudereman• partnerruil• pervers• pijpen• plassex• poepsex• rijpewijven
• romantisch• school• sexclubs• sexverhalen• slavin• sm• spanking
• speeltjes• squirting• tieners• torture• transsexueel• travestie• trio
• vakantiesex• verkrachting• vernedering• vingeren• vreemdgaan• vuistneuken• webcam
• zwanger